Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny publikation

04 december 2023, 15:48

Frys­torkning är en vanligt använd metod för att bevara probiotiska bakterier och levande bio­terapeutiska produkter. Innan torkning formuleras bakteriecellerna med en lyo­skyddsmedel, och utformningen av dessa två processteg är avgörande för att uppnå en högkvalitativ produkt.

Det finns flera faktorer som kan påverka de biologiska och fysiko­kemiska egenskaperna hos frystorkade celler, och vi har använt en experimenteringsdesign för att undersöka effekterna av formulering och frystorkningsparametrar på egenskaper och prestanda hos Limosilactobacillus reuteri R2LC. De biologiska egenskaperna hos de torkade bakterierna utvärderades genom att mäta överlevnad, metabola aktivitet och stabilitet, och fysiko­kemiska egenskaper studerades med visuell inspektion, differentiell skanningkalorimetri (DSC), svepelektron­mikroskopi (SEM) samt analys av kvarvarande fuktighet och bakterie­aggregation. 

En jämförelse mellan lyo­skyddsmedlen trehalos och sackaros visade att det sistnämnda gav bättre överlevnad vid frystorkning, metabol aktivitet och lagringsstabilitet. Vi vill också understryka att det fanns en korrelation mellan bakteriekoncentration, metabol aktivitet och aggregation av bakterier, där en högre koncentration (1010 CFU/mL) resulterade i både högre metabol aktivitet och aggregation. Flera andra process- och formulering­s­faktorer påverkade både de biologiska och fysiko­kemiska egenskaperna hos frystorkade L. reuteri R2LC, och det kunde dras slutsatsen att försiktighet måste iakttas för att utveckla en produktionsmetod som genererar en produkt med hög och konsekvent kvalitet. Dessa resultat kan vara, eller inte vara, stamspecifika. 

Författare: Nisha Tyagi, Zandra Gidlöf, Daniel Tristan Osanlóo, Elizabeth S. Collier, Sandeep Kadekar, Lovisa Ringstad, Anna Millqvist Fureby and Stefan Roos 

Länk till publikationen →

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-02

2023-12-18

2023-12-04

2023-12-04

2023-12-04

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-19

2023-09-12

2023-09-06

2023-08-15

2023-06-14

2023-06-08

2023-05-29

2023-05-16

2023-04-03

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-22

2023-03-14

2022-11-24

2022-11-17

2022-11-17

2022-05-30

2022-05-30

2021-12-14

2021-12-06

2021-11-19

2021-09-02

2021-05-03

2021-03-05

2021-02-25

2021-01-08

2020-12-04

2020-11-02

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-12

2020-09-30

2019-12-03

2019-10-23

2019-10-08

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-09-05