Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
NBF Anna Maria

Bättre biologiska läkemedel

12 oktober 2020, 14:26

Biologiska läkemedel är livsnödvändiga för många människor med livslånga sjukdomar som diabetes. Men läkemedlen är ofta svåra att hantera och begränsar patientens livskvalitet – något som man nu hoppas kunna ändra på i NextBioForm.

Ungefär en tredjedel av alla nya läkemedel som tas fram är så kallade biologiska läkemedel. I begreppet ingår olika vaccin, antikroppar mot cancer, insulin för diabetiker och tillväxthormon. Till skillnad från traditionella läkemedel så produceras de i biologiska system, det vill säga att den aktiva substansen kommer från en levande cell eller vävnad. Det finns en mängd fördelar med dessa läkemedel – inte minst ger de möjlighet att behandla sjukdomar som tidigare inte haft något botemedel.

– Fördelarna, jämfört med kemiska läkemedel, är bland annat att de har hög specificitet, det vill säga förmåga att träffa rätt cell eller målmolekyl, säger Anna Fureby, forskare på RISE.

Svårt skapa stabila formuleringar

Men trots att biologiska läkemedel ofta framhålls som en stor och viktig del av framtidens läkemedel, finns vissa nackdelar. Det är exempelvis svårt att skapa stabila formuleringar, vilket gör att läkemedlet måste hållas kylt – något som begränsar patientens vardag.

– Läkemedlet tas också ofta genom injektioner eller dropp, det måste ofta göras inom sjukvården, och även det påverkar patientens livskvalitet. Därför behövs det nya, innovativa lösningar för beredning och administrering av biologiska läkemedel, säger Anna Fureby.

Forskningscentrum ska utveckla nya lösningar

Forskningscentrumet NextBioForm satsar på att utveckla nya lösningar på problemet. Här samarbetar RISE med en rad olika partners från såväl industri som akademi, för att bygga kunskap och utveckla de metoder som krävs för att utveckla läkemedel som är enklare för patienten att använda.

– Inom centret arbetar vi bland annat med att utveckla teknik för att kunna mäta stabilitet på olika sätt, undersöker vad som sätter igång destabilisering, och utvecklar nya formuleringsplattformar, säger Anna Fureby som är centrumföreståndare för NextBioForm.

Lyckade resultat

Samarbetet inom centrumet har redan gett resultat. Till exempel har det internationellt länge efterfrågats ett sätt att analysera hur biologiska läkemedel beter sig när de kommer i kontakt med patientens blod. Inom NextBioForm har en av deltagarna i projektet, SOLVE, lyckats utveckla en teknik som gör att dessa analyser kan genomföras. 

Ett annat av företagen som medverkar i centret är Sobi. De utvecklar biologiska läkemedel för sällsynta sjukdomar, som mindre läkemedelsföretag ofta inte har råd att investera i utveckling av. Där kan ett kompetenscenter som NextBioForm spela stor roll.  

– Vi och andra företag inom området är beroende av kompetens, tjänster och tekniker inom läkemedelsformulering för att kunna utforma innovativa och framgångsrika terapier. Inom biologiska läkemedel har detta varit en bristvara och vi ser mycket positivt på att NextBioForm nu kommer att lägga fokus på detta område, säger Jonas Fransson, Director Drug Product Development på Sobi och ordförande i styrgruppen för NextBioForm.

Anna Fureby
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-02

2023-12-18

2023-12-04

2023-12-04

2023-12-04

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-19

2023-09-12

2023-09-06

2023-08-15

2023-06-14

2023-06-08

2023-05-29

2023-05-16

2023-04-03

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-22

2023-03-14

2022-11-24

2022-11-17

2022-11-17

2022-05-30

2022-05-30

2021-12-14

2021-12-06

2021-11-19

2021-09-02

2021-05-03

2021-03-05

2021-02-25

2021-01-08

2020-12-04

2020-11-02

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-12

2020-09-30

2019-12-03

2019-10-23

2019-10-08

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-09-05