Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beam on! På MAXIV

14 mars 2023, 11:06

En tidig torsdag morgon i februari möttes åtta personer från NextBioForm vid MAXIV-receptionen. Där fick de sina passerkort samt dosimeter innan de släpptes in i delen där experimenten skulle ske. De var alla där för att medverka i en hands-on kurs.   

Arbetspaket 4 hade ansökt om tid för att hålla en utbildningsbeamtime på MAXIV under förra året och var glada när de fick den godkänd. Tanken var att öka kunskapen om storskaliga forskningsinfrastruktur inom NextBioForm och vad olika tekniker kan användas till.  

Studenterna delades upp i två olika grupper och började antingen på CoSAXS eller NanoMax. Väl där blev de introducerade till instrumenten, såg där proverna ska sitta och körde ett experiment. På NanoMax fick de se hur olika element så som järn och svavel kan skilja sig i mängd och lokalisering i frisk mot sjuk lungvävnad. Vid CoSAXS så fick de se hur SEC-SAXS kan användas för att titta på proteiner så som BSA. Studenterna fick också en introduktion till SoftiMax.  

– Jag fick en bättre förståelse av både röntgen generellt och vad de olika instrumenten kan användas till, säger Zandra Gidlöf, doktorand inom NextBioForm. De som presenterade var väldigt involverade och var väldigt hjälpfulla när det gällde hur man kan använda MAXIV för vår forskning. Och att få kommentarer på beamtime ansökningar är alltid användbart! 

Kursen var givande för alla inblandade och studenterna fick möjligheten att diskutera deras forskningsfrågor med beamlineforskare och fick idéer om hur de skulle kunna använda LSRI.  

– Den bästa delen enligt mig var att jag kunde ha givande diskussioner med erfarna MAVIV beamlineforskare. Dessa diskussioner avhandlade både generella applikationer och potentiella experiment som skulle kunna appliceras på min egen forskning, säger Zandra. 

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-02

2023-12-18

2023-12-04

2023-12-04

2023-12-04

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-19

2023-09-12

2023-09-06

2023-08-15

2023-06-14

2023-06-08

2023-05-29

2023-05-16

2023-04-03

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-22

2023-03-14

2022-11-24

2022-11-17

2022-11-17

2022-05-30

2022-05-30

2021-12-14

2021-12-06

2021-11-19

2021-09-02

2021-05-03

2021-03-05

2021-02-25

2021-01-08

2020-12-04

2020-11-02

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-12

2020-09-30

2019-12-03

2019-10-23

2019-10-08

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-09-05