Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny publikation

06 september 2023, 15:45

Artikeln demonstrerar den första framgångsrika kopplingen av synkrotronljusspridning med SAXS till asymmetrisk flödesfältflödesfraktionering (AF4) för proteinkarakterisering online.

Denna koppling har potentiellt stor effekt, eftersom den öppnar möjligheten att karakterisera enskilda beståndsdelar i känsliga och/eller komplexa prover, som inte lämpar sig för separation med andra tekniker, och för prover med låg elektrondensitet där hög röntgenflux krävs, t.ex. biomolekyler och biologiska läkemedel. 

AF4 fraktionerar komplexa prover i nativ eller nära nativ miljö, med låga skjuvkrafter och ytaarea. Många storleksordningar kan fraktioneras i en mätning utan att behöva omkonfigurera experimentuppställningen. Vi rapporterar AF4-fraktioneringar med korrelerade UV- och statistiskt adekvata SAXS-data för bovint serumalbumin och en monoklonal antikropp och utvärderar SAXS-data som registrerats för de två proteinsystemen. 

Realisering av AF4-UV-SAXS on-line koppling på protein och antikroppar med hjälp av högflödessynkrotronstrålning vid CoSAXS strålrör, MAX IV publicerades i Analytical and Bioanalytical Chemistry (12 augusti 2023).

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-02

2023-12-18

2023-12-04

2023-12-04

2023-12-04

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-19

2023-09-12

2023-09-06

2023-08-15

2023-06-14

2023-06-08

2023-05-29

2023-05-16

2023-04-03

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-22

2023-03-14

2022-11-24

2022-11-17

2022-11-17

2022-05-30

2022-05-30

2021-12-14

2021-12-06

2021-11-19

2021-09-02

2021-05-03

2021-03-05

2021-02-25

2021-01-08

2020-12-04

2020-11-02

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-12

2020-09-30

2019-12-03

2019-10-23

2019-10-08

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-09-05