Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Intervju med NBF partner: SARomics

22 mars 2023, 12:03

SARomics Biostructures som bolag grundades 2006 i Lund och hjälper läkemedels och bioteknikbolag med strukturbestämning av proteiner. Dvs de förser bolagen med strukturinformation om hur deras läkemedelsmolekyler interagerar med deras målproteiner, om hur antikroppar binder antigen och att antikroppar och terapeutiska proteiner veckat sig som de ska. Denna information används sedan av deras kunder för att snabba på läkemedelsutvecklingen tex. med strukturbaserad läkemedelsdesign. 

SARomics Biostructures har varit en del av NextBioForm sen början och såg medverkan i centret som ett ypperligt sätt för dem att kunna testa och utprova deras metod för ” higher order structure (HOS) comparability” och samtidigt generera exempelstudier. 

– NextBioform och den forskning som görs inom projektet är viktigt eftersom man med hjälp av fysikalisk kemi bättre försöker förstå varför proteiner uppför sig som de gör i olika formuleringar och vad de olika molekylära drivkrafterna är. Proteiner är komplexa molekyler med skiftande egenskaper som är protein-specifika, vilket gör att det är svårt att generalisera mellan olika typer,” säger Carl Diel, som jobbar som Senior Scientist och Manager NMR Services på SARomics Biostructures, där de är två personer som arbetar med NMR projekt.  

– Jag är involverad i hela processen när det gäller NMR projekt, från den första kundkontakten, planering och prissättning av kundprojekt, utförande av projekt och rapport. Jag är även involverad i vår WAC fragment screeningsplattform (Weak affinity chromatography) som drivs i samarbete med Red Glead Discovery, där jag ansvarar för automatiseringen av masspektrometri analysen. Jag fungerar även som IT Manager för företaget där jag ansvarar för olika processnings- och lagringsservrar.”  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

– Det finns inga vanliga arbetsdagar på SARomics, i alla fall inte för mig. En dag kan vara datainsamling på SNC i Göteborg, processning av NMR data på labbet, uttryck av märkt protein i E.coli, proteinrening, tillordning av NMR spektra, molekyldynamik simuleringar för strukturbestämning av peptider/proteiner/DNA/RNA, IT support eller implementering av nya beräkningsprogram. Detta gör att mina arbetsdagar kan skifta väldigt mycket dag från dag beroende på vilka kundprojekt och interna projekt vi har.

Vad ser SARomics som de stora utmaningarna inom biologiska läkemedel, och vilken potential finns det för NextBioForm att lösa dessa utmaningar? 

– Sett ur SARomics perspektiv så är utmaningen att verifiera att den tredimensionella strukturen för ett biologiskt läkemedel är intakt vid formulering och hur strukturen påverkas av olika hjälpämnen. Mixen av företag och akademiker gör att det inom NextBioForm finns en väldigt bra blandning av olika kompetenser, vilket är något som behövs för att kunna angripa den komplexitet som det finns med biologiska läkemedel. NextBioForm kan bli ett nätverk där man kan komma med en specifik fråga inom formulering av sitt biologiska läkemedel och få input på vägen framåt i sitt projekt.  

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-05

2024-04-02

2023-12-18

2023-12-04

2023-12-04

2023-12-04

2023-10-25

2023-09-27

2023-09-19

2023-09-12

2023-09-06

2023-08-15

2023-06-14

2023-06-08

2023-05-29

2023-05-16

2023-04-03

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-28

2023-03-22

2023-03-14

2022-11-24

2022-11-17

2022-11-17

2022-05-30

2022-05-30

2021-12-14

2021-12-06

2021-11-19

2021-09-02

2021-05-03

2021-03-05

2021-02-25

2021-01-08

2020-12-04

2020-11-02

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-12

2020-09-30

2019-12-03

2019-10-23

2019-10-08

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-10-04

2019-09-05