Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kollektivtrafik
Foto: RISE Mediabank

Hur nya AI-regelverket kommer påverka affärsmodeller inom kollektivtrafiken

17 maj 2023, 15:32

En bransch som skulle kunna bli behjälpta av den nya AI-tekniken är kollektivtrafiken. Men att införa nya, smarta AI-lösningar är inte alltid lätt eftersom man måste förhålla sig till lagar och regler. I en ny rapport har forskarteamet Håkan Burden och Susanne Stenberg vid RISE, Centrum för AI samt Måns Olsson, Lunds universitet, undersökt hur nya lagar inverkar på nyttan som man vill få ut av insamlade data inom kollektivtrafiken, genom att undersöka två fall — räkning av passagerare och delning av batteridata.

Forskningsfrågan som forskarteamet Håkan Burden och Susanne Stenberg vid RISE, Centrum för AI samt Måns Olsson, Lunds universitet har undersökt är hur insamling av data i kollektivtrafiken förhåller sig till EUs föreslagna regler om AI och data. Det har man gjort genom två fallstudier, en om passagerarräkning via kamera och en om delning av batteridata.

— Vi har undersökt möjligheten att återanvända övervakningsfilm från kollektivtrafikfordon för att räkna passagerare.  Vi jämför GDPR och den svenska kameraövervakningslagen med den föreslagna AI-lagen, för att se vilka nya möjligheter eller hinder som uppstår, berättar Håkan Burden.

Insamling av data inom kollektivtrafiken är viktig för att stärka säkerheten, förhindra brottslighet, ge passagerarna en bra reseupplevelse i form av trafikinformation, ge operatörerna uppgifter om fordonets position i förhållande till tidtabell och information om batteriets status, vilket i slutänden bidrar till hållbart resande. Datainsamling kan ske på olika sätt, tex genom kameraövervakning och gps, och behöva delas mellan flera parter. Vilken data som får användas för vilka ändamål är en komplex juridisk fråga, varför expertis krävs för att tolka reglerna. Oavsett om man vill man värna om passagerarnas integritet och säkerhet, eller främja återbruk och cirkulära affärsmodeller, behöver utvecklingen av nya produkter och tjänster respektera lagen.

— Att förstå effekterna av kommande EU-förordningar kommer inte bara att klargöra hur man följer dem. I vår forskning och analys ligger fokus på att förstå AI-policy, till exempel hur affärer på föränderliga marknader kan göras. Detta arbetssätt bidrar till att visualisera strategiska investeringsval för industri och samhälle, förklarar Susanne Stenberg.

Genom studien har forskarna på RISE och Lunds universitet kommit fram till att den föreslagna AI-lagen inte kommer att förändra affärsmodellerna inom ekosystemet, men underlätta tillgången till fler personuppgifter för att träna en AI för automatiserad passagerarräkning. Systemansvariga kommer fortfarande att behöva se till att följa GDPR när systemen används. När det gäller datalagen har ägaren och användaren av ett fordon rätt till alla uppgifter om fordonet som rör deras användning, och detta kommer göra vissa befintliga affärsmodeller omöjliga men öppna för nya.

Vad vill ni att era slutsatser ska leda till?

— Vi hoppas att rapporten leder till en diskussion om effekterna av ny lagstiftning så att privatpersoner, företag och offentlig sektor hinner förbereda sig, avslutar Håkan.

Läs hela rapporten (eng): 


Håkan Burden

Senior forskare

+46 73 052 02 29

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Stenberg

Susanne Stenberg

Senior Forskare/Rättslig expert

+46 73 398 73 41

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-03-19

2024-02-06

2023-11-15

2023-10-02

2023-09-12

2023-08-23

2023-06-19

2023-06-19

2023-06-02

2023-05-17

2023-05-09

2023-04-27

2023-04-05

2023-04-04

2023-04-04

2023-03-29

2023-03-16

2023-01-31

2023-01-30

2022-12-06

2022-11-15

2022-10-24

2022-10-21

2022-10-20

2022-10-19