Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Certifierade sportprodukter
Foto: Pixabay

AI som hjälpmedel vid certifieringar

02 juni 2023, 09:39

Prognosen är ett ökande behov av certifieringar av produkter och tjänster i framtiden. RISE, som både är ett certifieringsorgan och har forskningsexpertis inom AI, har tittat på möjligheter att öka kundvärdet i certifieringsprocesser med hjälp av artificiell intelligens.

Det kommer bli ett ökande behov av certifieringar inom de närmaste åren. Anledningen till det är flera—ett ökande behov av att kvalitetssäkra produkter och tjänster, nya regelverk från EU samt säkerhet- och hållbarhetsaspekten. Det kan röra produkter inom sport, bygg, elektronik, säkerhet, transport, med mera. Då är en tredje granskande part viktig— RISE är en sådan. 

En certifieringsprocess går till på olika sätt beroende på produktens risk. Där kan kontrollen vara olika hög. Vid mycket låg risk kan företagen själva analysera sin påverkan utifrån standarder och ur det uppnå certifieringsmålet, men när det gäller produkter eller tjänster med högre risker behövs tester i provningsanläggningar via en ackrediterad tredje part. Den typen av tester brukar mynna ut i en rapport. När det gäller storskalig produktion av produkter så är det även viktigt med kontroll av produktionen så att man kan garantera att alla produkter håller samma nivå, oavsett om det är första eller miljonte produkten som kontrolleras. För att bli certifierad behöver företagen då skicka in både data, kontrollintyg och teknisk dokumentation till ett certifieringsorgan eller Anmält organ (CE-märkning), varpå man erhåller ett certifikat eller rättighet att CE-märka sin produkt. Det kan också vara aktuellt med att certifiera personer, tex inom byggbranschen. Certifieringar är en kontinuerlig process, som behöver göras på ett likvärdigt sätt, varje gång.

AI kan vara ett verktyg i certifieringsprocesser

RISE är ett godkänt certifieringsorgan och äger ett 130-tal testbäddar, där flera av dem även kan användas för provning av produkter, till exempel penetrationstester inom cybersäkerhet. AI kan effektivisera det arbete som RISE redan gör. Certifieringarna genomförs på ett systematiskt sätt, där man vet vad man vill ha ut i slutänden, ett certifikat. Om AI skulle komplettera människan så vill man att kvaliteten på det utkommande resultatet ska minst lika bra som om en människa gör det. Här kan man se ett värde i att använda olika typer av AI-modeller, inte minst den typen av stora språkmodeller som har blivit populära på senare tid. Dessa kan användas för att bearbeta och sammanfatta text. Det kan vara användbart för att sammanfatta inskickade produkttexter eller checka av kompetenser som krävs vid personcertifieringar. Det finns även möjlighet att nyttja AI för andra typer av data än text, tex för transkribering och sammanfattning av möten, analysera kundnöjdhet via interaktionsmönster eller för att övervaka en process där man vill bedöma exempelvis förslitningar i en produkt.

Värdet med att nyttja AI är att få ut ett likvärdigt eller bättra resultat, men med mindre resurser. Utöver det så kan certifieringsorgan avbelastas och få mer tid till personlig kunddialog och ökat kundvärde. Det är framför allt tre delar man vill uppnå i framtidens certifieringsprocesser—effektivare processer, ökad kvalitetssäkring och ökat värde för kunden.

Risker och säkerhet vid AI-implementering

Datasäkerhet är en viktig del att ta i beaktande när man vill implementera AI i sina processer, oavsett om det gäller certifieringar eller andra tillämpningsområden.

—  Man kan inte anta att en AI-modell alltid har rätt så därför är det viktigt att sätta upp system och frågeställningar i flera steg, så att man kan vara trygg med vad man får ut för resultat. Säkerhetsribban måste ibland sättas jättehögt, tex när självkörande bilar ska fatta beslut medan när det gäller enklare uppgifter, tex räkna flyttfåglar, kanske man kan acceptera en viss feltolerans. Det gäller att standardisera vilken typ av svar man kräver av AI-modellen så att man kan få ut de lösningar man önskar, säger Peter Nordström som är forskare inom dataanalys och digitalisering med fokus på AI, vid Centrum för tillämpad AI.


RISE är behjälpliga  

RISE, som har expertis för AI och domän, men också coacher för att driva ett utvecklingsarbete hos företag med målet AI-strategi, kan vara en bra samarbetspartner och katalysator när det gäller AI-transformation och tillämpningar. Genom att ringa in möjligheter med AI och identifiera var i processerna det är användbart kan RISE ge förslag på effektiviseringar och möjligheter med AI.

Läs mer:  Certifiering på RISE

Sök produkter som RISE certifierat

2024-03-19

2024-02-06

2023-11-15

2023-10-02

2023-09-12

2023-08-23

2023-06-19

2023-06-19

2023-06-02

2023-05-17

2023-05-09

2023-04-27

2023-04-05

2023-04-04

2023-04-04

2023-03-29

2023-03-16

2023-01-31

2023-01-30

2022-12-06

2022-11-15

2022-10-24

2022-10-21

2022-10-20

2022-10-19