Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
TEF Citcom
Foto: RISE Mediabank

CitCom.ai stöttar företag i mötet med nya lagar & datadrivna tjänster

19 mars 2024, 09:21

Flera EU-städer samarbetar i en TEF (Testing and Experimental Facility) för att säkerställa en trygg och ansvarsfull digital framtid. Detta genom att hjälpa företag att anpassa sig till nya EU-lagar kring data och AI (Artificiell Intelligens) och underlätta för offentlig sektor att upphandla dessa produkter. Genom CitCom.ai erbjuds testning och validering av AI- och robotiklösningar för smarta städer. 

Ett antal europeiska städerna har tillsammans med företagare och institut tagit ett avgörande steg för att samordna sig och maximera fördelarna av digitaliseringen, inom ramen för TEF. Detta för att bidra till säker delning av data och digitala tjänster, stärka demokratin och värna om medborgarnas integritet. 

Den snabba utvecklingen av datadrivna tjänster riskerar att bromsas av nya lagar och förordningar på EU-nivå. För att stödja företagande och innovation har EU-kommissionen genom Digital Europe Program initierat CitCom.ai, en av fyra så kallade TEF-ar, för smarta och hållbara städer och samhällen. TEF-ar är specialiserade referensanläggningar för att utveckla, validera och testa AI- och robotiklösningar och bidra till att korta tiden för dessa innovationer att nå marknaden.

CitCom.ai på RISE fokuserar på AI och stöd för analys och anpassning till de nya och kommande EU-lagarna kring data och AI. TEF-ar fungerar både som säkerhetsfilter för att testa och validera komplex digital teknik innan den når marknaden men även för att korta utvecklingstiden. 

— Vi vill underlätta för startups, små och medelstora företag att anpassa sig till de nya lagarna och få ut sina produkter och tjänster på marknaden snabbare. Det handlar om AI-drivna nya samhällstjänster, till exempel för skola, socialtjänst, vatten och avlopp, stadsplanering eller trafikflöden, förklarar Petra Dalunde som är senior projektledare och samordnare av AI-testning på RISE. 

RISE spelar central roll 

Projektet involverar över trettio organisationer från elva medlemsländer och koordineras av Danmarks tekniska universitet. Sveriges forskningsinstitut RISE, som är ett ackrediterat certifieringsorgan, är en nyckelaktör i CitCom.ai-projektet i relation till AI-testning, med sina hundratalet test- och demoanläggningar och sin breda expertiskompetens.

RISE bidrar med en mångsidig tillgång till cybersäkerhet, med onboarding, lärandeworkshops, teknisk support och analys av data och digitala tvillingar. De kan även tillhandahålla validering och verifiering i enlighet med riktlinjerna för AI-förordningen, etisk granskning och expertis inom cybersäkerhet och juridik samt stöd inom affärsutveckling.

— När lagar och standarder väl är på plats, kommer det sannolikt också att kunna erbjudas certifiering av AI-system, säger Petra Dalunde.

Målet är att underlätta utvecklingen av AI-drivna produkter och samhällstjänster som är godkända för användning i EU och resten av världen samt att inrätta en permanent, självfinansierad institution, likt Bilprovningen, fast nu för AI-system, efter projekttidens slut.

Genom tillämpad forskning, teknikinfrastruktur, systemperspektiv, affärsutveckling och samverkan driver RISE innovation som är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och omställning. 

Mer läsning

 

CitCom.ai och dess mål

  • Mål: Hjälpa innovativa företag att anpassa sina produkter till nya EU-lagar om data och AI.
  • Fokus: Artificiell Intelligens och datadrivna lösningar.
  • Initiativperiod: Pågår fram till 2027.
  • Testområden: AI-system som används i städer och samhällen, tex socialtjänst, skola, trafik, vatten och avlopp. 
  • RISE-roll: Utveckling av AI-testning, cybersäkerhet och att tillhandahålla olika typer av fysiska och digitala testbäddar för AI-system. 
  • Hemsida: CitCom

Lär dig mer om EU-lagarna

  • Data Act: Koordinerar regler för rimlig åtkomst till data för att göra industridata tillgänglig och främja ekonomin.
  • Interoperable Europe Act: Underlättar kommunikation mellan system över nationsgränserna inom EU.
  • AI Act: Samordnar regler för tillförlitliga och säkra AI-system inom EU. 
Petra Dalunde

Petra Dalunde

Projektledare

+46 73 048 70 45

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sverker Janson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-30

2024-04-29

2024-03-19

2024-02-06

2023-11-15

2023-10-02

2023-09-12

2023-08-23

2023-06-19

2023-06-19

2023-06-02

2023-05-17

2023-05-09

2023-04-27

2023-04-05

2023-04-04

2023-04-04

2023-03-29

2023-03-16

2023-01-31

2023-01-30

2022-12-06

2022-11-15

2022-10-24

2022-10-21

2022-10-20

2022-10-19