Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Alireza Salehi
Foto: Helena Erngård

Testbäddar och kompetens ska gynna AI-utvecklingen inom hälsa

05 april 2023, 11:09

I januari 2023 startade EU projektet TEF Health (Testing and Experimentaion Facility for Health AI and Robotics), ett samarbete mellan Digital hälsa och Centrum för tillämpad AI på RISE samt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLab som syftar till att stötta små- och medelstora företag och organisationer att använda AI-lösningar inom hälsa och sjukvård. Detta genom att tillhandahålla expertkompetens, testbäddar och försöksanläggningar för AI och robotik inom hälsa och sjukvård (TEF).

Digital hälsa på RISE är en av 52 partner som samarbetar i ett stort internationellt EU-projekt— TEF Health.  Projektet koordineras från medicinska universitetet i Berlin, Charité, och den svenska noden leds av Karolinska Institutet i samarbete med RISE, Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLab.

— Det finns ett tydligt mål att utveckla Artificial Intelligence (AI) inom EU framför allt inom hälsa och sjukvård. Det ska vi göra genom att stötta företag och organisationer, berättar Alireza Salehi som är senior forskare på Digital hälsa och Centrum för tillämpad AI på RISE.

Målet är högt, 2027 vill EU att 75% av alla företag ha någon form av AI-lösning. För att detta ska kunna ske är det helt nödvändigt med ett samarbete mellan flera aktörer med spetskompetens inom digitala system och hälsa. Det behövs också en tydlig organisation, varför projektet delas in i tio arbetsområden så kallade arbetspakter, varav ett leds av Sverige. Detta område fokuserar på ”Use Cases and Demonstrators” genom att använda röntgenanalys (bildanalys) numeriska data (biologiska labbdata inom omics) och AI. RISE som är Sveriges största forskningsinstitut har ansvaret för AI-delen. Samtidigt kommer RISE att samarbeta med andra EU-partner för att säkerställa AI-lösningar med hög kvalitet när AI-system inom hälsa ska certifieras. Testbäddar är mycket viktiga för innovationsmöjligheter i EU. TEF-Projektet har tillgång till många testbäddar inom EU och det är extra viktigt att AI inom vård utvecklas tillsammans med så många partner som möjligt. Syftet är ett bra samspel mellan de tekniska lösningar och de komplexa regelverk där data kan nyttiggöras genom AI. En av största utmaningar är standardisering där AI-lösningar är beroende av många olika delar till exempel datainsamling, modellering eller validering. Därför Sverige noden (RISE och KI, KS och SciLifeLab) för AI för hälsa spelar en viktig roll genom att använda data från ”Use Cases and Demonstrators”.

— Utan AI-utvecklingen skulle processerna vara långsammare, kosta mer och företagen kommer inte hänga med i samhällsutvecklingen nu när data kan produceras mycket effektivare än tidigare. Artificiell intelligens är också ett viktigt stöd för beslutsfattare, förklarar Alireza.

Hur ska det gå till?

Utöver små- och medelstora företag ska forskare, sjukhus, kliniker, vårdcentraler och organisationer kunna nyttja projektets resurser.  RISE står för kompetens inom datamodellering och AI, samt äger ett 30-tal testbäddar. Dessutom finns expertis inom kvalitet, certifieringar, affärsmodeller, etik och regelverk.  SciLifeLab, ansvarar för avancerade instrument som tillämpas med tio olika plattformar och kompetens när det gäller analyser av biologiska prover på atomnivå så kallade molekylära biovetenskap. Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset står för medicinsk kompetens, patientdata och Center for Imaging Research (CIR) för bildanalyser. Tillsammans blir alla parter en stark motor i utvecklingen av nya AI-lösningar. Planering och att fånga kundens behov är också centralt. Genom att lotsa företagen ska de få tillgång till rätt testbädd och expertis utifrån sina behov. Ett exempel är att använda Cyber Range, en testbädd som drivs av RISE, där kan man bygga en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system i kombination med AI-lösningar för hälsa och vården.

Ingen ensam-seglats

AI-resan är ingen ensam-seglats. Många plattformar och discipliner inom biologi, teknik och regelverk måste kommunicera och fungera tillsammans.

— Det är en utmaning, men vi är väldigt duktiga på teamarbete och respekterar verkligen varandra som samarbetspartners, poängterar Alireza.

Det gäller också att ta små steg framåt, testa, utvärdera och kanske certifiera innan man kan implementera nya AI-lösningar. I slutänden vill man att AI ska tillföra ett värde, på individnivå och till nytta för samhället.

— Ett exempel är att vi idag ofta får samma dos av läkemedel trots att vi inte behöver samma medicinering.  AI skulle kunna beräkna och individanpassa medicineringen. Minskad användning av medicin, skulle i sin tur gynna miljön.

AI kan ge lyckligare slut

AI baseras på matematiska modeller, så kallade algoritmer. Modellerna kan dra slutsatser, förutspå och gynna ett bättre slut på olika scenarier, såsom sjukdomar eller samhällsfenomen.

— AI är inte magi, det är en beräkning på data som en gång hänt. Kan vi använda den för att modellera vad som ska hända om fem år, desto bättre slut kan vi få. Några exempel är att förutspå prostatacancer och bröstcancer, eller nyttja data från pandemi för att få lyckligare slut på en virusspridning i samhället, säger Alireza.

Projektets möjliggörare

Utan finansiering av EU och Vinnova skulle inte projektet kunna genomföras, 10 miljoner € bidrar de med.  Dessutom är det kunskapsintensiva utbytet mellan de deltagande länderna oerhört viktigt. Utöver Sverige deltar Portugal, Italien, Spanien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Finland och Slovenien i projektet. 

Vill du ha hjälp via TEF Health?

TEF Health tjänster är kostnadsfria för små- och medelstora företag som utvecklar högkvalitativa, etiska och legala digitala lösningar för hälsa. Projektet ger tillgång till expertkompetens, testbäddar och försöksanläggningar för AI och robotik inom hälsa (TEF). Välkommen att kontakta RISE!

Läs mer om erbjudandet på projektets sida: TEF Health – stödjer företag att använda AI-lösningar inom hälsa | RISE
Läs mer om RISE testbädd för cybersäkerhet: Cyber Range

RISE förklarar

  • TEF
    Förkortning som står för Testing Experimentation Facility for Health AI and Robotics, det vill säga test- och försöksanläggningar för AI och robotteknik inom hälsa.
     
  • Omics
    Vetenskapsgrenar inom biologiska discipliner, tex genetik och cellmekanik.  Konkret exempel är labbdata från biologiska prover, till exempel blod.
Alireza Salehi

Alireza Salehi

Senior Forskare

+46 10 228 40 33

Läs mer om Alireza

Kontakta Alireza
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sverker Janson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-03-19

2024-02-06

2023-11-15

2023-10-02

2023-09-12

2023-08-23

2023-06-19

2023-06-19

2023-06-02

2023-05-17

2023-05-09

2023-04-27

2023-04-05

2023-04-04

2023-04-04

2023-03-29

2023-03-16

2023-01-31

2023-01-30

2022-12-06

2022-11-15

2022-10-24

2022-10-21

2022-10-20

2022-10-19