Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Centrum för tillämpad AI

Centrum för Tillämpad AI bedriver avancerad forskning inom AI, kopplar samman expertis och applikationer inom RISE och utforskar ett brett spektrum av innovativa applikationer med företag och offentlig sektor.

Vad är en centrumbildning? Varför behövs det på RISE?

En centrumbildning är en långsiktig satsning som stärker RISE förmåga att ta position i områden under snabb utveckling och med mycket stor betydelse för samhälle och näringsliv. Centrum för tillämpad AI syftar till att stärka RISE spets inom AI och stödja transformation och uppväxling med AI i hela RISE.

Vad bidrar Centrum för tillämpad AI med?

 • Driver kunskapsuppbyggnad och innovation inom AI för stärkt konkurrenskraft i näringslivet och förnyelse av offentlig sektor
 • Tillhandahåller experter och nätverk av forskningsexcellens och innovationspartners för nyttiggörande i samhällsutvecklingen
 • Tillhandahåller testbäddar och forskningsinfrastruktur inom AI
 • Agerar rådgivare till näringsliv, offentlig sektor och finansiärer i strategiska frågeställningar, affärsmöjligheter och verksamhetsutveckling
 • Faciliterar och driver den s k AI-agendan för Sverige i linje med grundläggande värderingar (inklusive etik, hållbarhet, öppet samhälle)
 • Driver internationell samverkan

Satsningsområden

 • Maskininlärning
 • Djup maskininlärning  
 • Naturligt språk   
 • Datorseende 
 • AI plattformar och edge
 • Avancerad dataanalys 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Om AI

Sverker Janson

Kontakt

Sverker Janson

Enhetschef

Läs mer om Sverker

Kontakta Sverker

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.