Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Robot

Förordningen om maskinprodukter ska ge ökad fokus på cybersäkerhet 

02 februari 2023, 14:24

Förordningen om maskinprodukter som förväntas antas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i början av 2023, börjar tillämpas tre och ett halvt år efter den dag då den träder i kraft. 

Ökat fokus på cybersäkerhet 

Genom Förordningen av maskinprodukter revideras maskindirektivet, vilket bland annat innebär att reglerna anpassas till ny teknik som används i maskiner. 

  • Nya krav enligt 1.1.9: Skydd mot förvanskning 
  • Förtydligande av krav enligt 1.2.1: Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet  

Skydd mot förvanskning 

Maskiner som ansluts till andra anordningar eller via en fjärranordning som kommunicerar med maskinen, ska vara konstruerad så att detta ej leder till riskfyllda situationer. 

Maskinvarukomponenter för anslutning av maskiner som är avgörande för relevanta hälso- och säkerhetskrav, ska vara konstruerade så att de är tillräckligt skyddade mot oavsiktlig eller avsiktlig förvanskning. Även programvara och data ska vara skyddade när dessa kan påverka maskinens uppfyllande av kraven enligt Förordningen om maskinprodukter. Maskinen ska kunna identifiera installerad programvara samt registrera ingrepp i programvaran, oavsett om dessa är legitima eller illegitima.  

Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet 

Det grundläggande kravet på att ”ett styrsystem ska vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer inte ska kunna uppstå” kvarstår. Förtydligandet av kraven innebär bland annat att styrsystem ska kunna motstå avsiktlig och oavsiktlig påverkan, vilket även omfattar medvetna försök att skapa riskfyllda situationer. 

RISE roll

RISE fungerar som anmält organ för EU-typgodkännande. (Annex IX)
Läs mer: Maskinsäkerhet och CE-märkning

För mer information, kontakta:

Ted Strandberg

Ted Strandberg

Projektledare

+46 10 516 60 93

Läs mer om Ted

Kontakta Ted
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Landström

Projektledare

+46 10 516 52 35

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-13

2024-04-15

2024-03-13

2024-02-08

2024-01-08

2024-01-08

2023-11-28

2023-11-20

2023-10-23

2023-10-10

2023-09-12

2023-08-22

2023-07-05

2023-06-11

2023-06-05

2023-05-31

2023-04-24

2023-04-03

2023-03-27

2023-02-20

2023-02-03

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-01-25