Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Teamarbete
Foto: Adobe Stock

Cybersäkerhet som konkurrensmedel — vad bidrar RISE med?

31 maj 2023, 13:50

Vi är mitt i en teknisk revolution, med nya risker och möjligheter där cybersäkerhet kommer att bli ett konkurrensmedel för företag. Det slår Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin, IVA, fast i en rapport som diskuterades vid ett öppet seminare den 30 maj, där RISE medverkade.

Cybersäkerhet kommer bli allt viktigare som en integrerad del i företagande — helt enkelt ett konkurrensmedel. Sverige är nämligen beroende av de bästa innovationerna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. De bolag som inte satsar på ”Security by design” kommer att riskera att slås ut. Ett aktivt cybersäkerhetsarbete är också ett sätt att visa på seriositet gentemot kunder.

RISE har i uppdrag att bidra till ökad konkurrenskraft och förnyelse av offentlig sektor. Det gör man genom sin expertis och träningsarena för cybersäkerhet, Cyber Range.

—Cybersäkerhet är ett viktigt och strategiskt område och vi behöver satsa gemensamt för att både öka den existerande kompetensen i samhället och säkra framtidens kompetens. RISE kan bidra med både expertis och infrastruktur för träning i Cyber Range, berättar Hanifeh Khayyeri.

Cyberhoten är komplexa och framtiden ser allt dystrare ut. Alltmer data samlas in och fler och fler lager kommunicerar med varandra, vilket skapar nya sårbarheter. Att ha färre aktörer i sin leveranskedja kommer bli allt viktigare, men det skapar också en utsatt situation där små, resurssvaga företag riskerar att inte komma med i matchen.

Vad kommer driva på cybersäkerhetsutvecklingen och konkurrenskraften?

Regler och nya lagar, samverkan, insikter från incidenter samt transparens kan driva på utvecklingen. Att få alla medarbetare att jobba som ett team, är ett framtida måste för att öka samhällskraften. På ett nationellt plan måste Sverige rusta sin kompetens och bli mer strategiskt förberedda. På RISE, Centrum för cybersäkerhet, bidrar vi med avancerad forskning, lärarledd utbildning och en säker arena för övningsmöjligheter.

Se IVA:s seminarie i efterhand: Cybersäkerhet – vad krävs för att säkra konkurrenskraften?

Läs mer om RISE utbildningar inom cybersäkerhet: Utbildningar inom cybersäkerhet på RISE

2024-05-13

2024-04-15

2024-03-13

2024-02-08

2024-01-08

2024-01-08

2023-11-28

2023-11-20

2023-10-23

2023-10-10

2023-09-12

2023-08-22

2023-07-05

2023-06-11

2023-06-05

2023-05-31

2023-04-24

2023-04-03

2023-03-27

2023-02-20

2023-02-03

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-01-25