Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Krafttanken
Foto: RISE

Krafttank används i forskningsprojekt för cybersäkerhet i elnätet

20 november 2023, 13:35

Elbilar, solcellsanläggningar, luftkonditioneringar och värmepumpar är några exempel på anläggningar som skulle kunna användas i cyberattacker för att slå ut elnätet. Nu ska Krafftankens ödriftsystem användas i forskningssyfte för att bidra till ökad kunskap och säkrare och robustare elkraftsystem. Energimyndigheten har beviljat RISE och Samarkand2015 bidrag för ett treårigt projekt där High Voltage Valleys expertis ska samverka.

Energiberoendet ökar och nya energikällor som vindkraft och solenergi levererar inte lika planerbar elproduktion som tidigare lösningar, vilket kräver mer flexibla lösningar. Uppkopplad användarstyrning ökar också. Allt detta skapar cyberrisker. Hotet från cyberrisker har blivit mer påtagligt i och med att det säkerhetspolitiska läget har försämrats drastiskt. Riskberedskapen har tidigare fokuserat mer på elproduktion och distributionsnäten. Elanvändarna har inte fått samma uppmärksamhet, samtidigt som flexibla nya lösningar tenderar att implementeras nära elanvändarna.

Tidigare internationella studier har visat att cyberattacker från användarsidan kan orsaka störningar i delar av nationella elnät. Energiöar, skapade för försörjningstrygghet såsom ödriften i Krafttanken, kan ses som en miniatyr av hela elnätet och är därmed väl lämpat för att studera konsekvenserna av cyberhot.
 
Energimyndigheten har nu beviljat bidrag till RISE och Samarkand2015, för genomförande av projektet ”COLA; Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift” under perioden 1 november 2023 – 31 oktober 2026.”
 
Syftet med projektet är att bidra till ett robustare elkraftsystem som är mer tryggt för medborgaren och mindre sårbart för elförsörjningen. Det övergripande målet är en ökad kunskap och förståelse hos elnätsägare, energibranschen, kommuner företag och privatpersoner för svagheter och risker i samband med uppkopplade, distribuerade konsumtions- och produktionsenheter. Vi vill även bidra till den akademiska kunskapsbasen inom området.

Mer information: Krafttanken.se

Vill du veta mer? 
Välkommen att kontakta oss!

Kim Elman

Kim Elman

Chef, Centrum för cybersäkerhet

+46 10 228 46 20

Läs mer om Kim

Kontakta Kim
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Skärhem

Sara Skärhem

Senior Projektledare

+46 10 516 57 55

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-15

2024-03-13

2024-02-08

2024-01-08

2024-01-08

2023-11-28

2023-11-20

2023-10-23

2023-10-10

2023-09-12

2023-08-22

2023-07-05

2023-06-11

2023-06-05

2023-05-31

2023-04-24

2023-04-03

2023-03-27

2023-02-20

2023-02-03

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-01-25