Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Samarbete
Foto: Pixabay

Samarbete är nyckeln till ökad cybersäkerhet

02 februari 2023, 11:02

Nyckeln till ökad cybersäkerhet i en osäker tid är samarbete. Så kan man sammanfatta den årliga Cybernodens samverkanskonferens, 26 januari, med syftet att samverka och hitta vägar framåt för innovation och forskning inom cybersäkerhet. 

Torsdagen den 26 januari, samlades säkerhetsexperter i Kista Science Tower, för att samverka på Cybernodens årliga samverkanskonferens—ett nationellt initiativ, koordinerat av RISE. Dagen innehöll presentationer av projekt, initiativ och stöttande aktörer, men även ett besök av Sveriges nya minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, som poängterade att cybersäkerhet är oerhört viktigt för det civila försvarets väg framåt och att samarbete är nyckeln.

Med samlad syn och gemensamma initiativ kan man gynna innovationsklimatet, fortsätta ligga i framkant inom cybersäkerhet, och bidra till en säkrare framtid. Ett initiativ är uppbyggnaden av Cybercampus Sverige, ett samarbete mellan RISE och olika universitet i Sverige, uppbackat av bland annat Försvarsmakten, Sveriges Innovationsmyndighet (VINNOVA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Dagen innehöll också fördjupade teknikspår, ett spår berörde till exempel utmaningarna vi ställs inför när smarta sensorer (IoT-teknik) integreras alltmer för att förbättra samhället. Det kan handla om allt från teknik som används för utbyggnaden av smartare städer till sensorer som används på individnivå, tex i medicinska apparater i din kropp. Hur kan vi ta del av information utan att integriteten går förlorad och hur kan vi upptäcka attacker, var några nyckelfrågor.

Under dagen betonades det hur viktig varje enskild aktörs agerande är inom cybersäkerhet. Vill man ha hjälp i den resan, så erbjuder RISE Center för Cybersäkerhet stöd inom allt från forskning, utveckling, certifiering, utbildning, träning till systemtest i kontrollerade virtuella miljöer. RISE är en nyckel i knippan mot en säkrare framtid—samarbeta gärna med oss!

Hur kan vi accelerera utvecklingen inom Cybersäkerhet?

  • Vi måste se till att offentliga aktörer, näringsliv och akademi samarbetar
  • Vi måste bygga och förvalta arenor för diskussion
  • Vi måste söka, identifiera och prioritera utmaningar inom cybersäkerhetsområdet
  • Vi måste titta på, och lära av goda exempel
  • Vi måste öka samarbetet inom forskningen
  • Vi måste bygga upp cybersäkerhetskompetensen
  • Vi måste tänka i långa perspektiv
  • Vi måste stötta företag som har små resurser

Kontakta oss gärna, för en förutsättningslös diskussion:

2024-05-13

2024-04-15

2024-03-13

2024-02-08

2024-01-08

2024-01-08

2023-11-28

2023-11-20

2023-10-23

2023-10-10

2023-09-12

2023-08-22

2023-07-05

2023-06-11

2023-06-05

2023-05-31

2023-04-24

2023-04-03

2023-03-27

2023-02-20

2023-02-03

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-01-25