Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Nätverk
Foto: Pixabay

Cybernoden ska växa med 100% för att främja cybersäkerheten

13 maj 2024, 10:26

I en värld alltmer beroende av digitala lösningar, spelar cybersäkerhet en avgörande roll för nationell säkerhet och företags internationella konkurrenskraft. Cybernodens uppdrag från MSB är att bygga nätverk och stärka relationer mellan företag, akademi och offentliga aktörer inom cybersäkerhetssektorn. Med över 220 medlemmar och ett ambitiöst tillväxtmål är visionen att växa nätverket till en punkt där självständig innovation sker kontinuerligt.

Cybernoden är ett nätverk som strävar efter att främja interaktion och kunskapsutbyte bland sina medlemmar. Nätverket fungerar som en brobyggare där företag, offentlig sektor och forskare kan trycktesta idéer och bolla nya tekniska lösningar gemensamt. 

—Vi vill växa starkt för att skapa en kritisk massa där självgående aktiviteter kan blomstra, och där nya innovativa idéer har potential att utvecklas genom tillit och samarbete över organisationsgränserna, säger Martin Bergling ansvarig för Cybernoden.

Målsättningen är kunskapsdelning och innovation

Cybernoden har satt ett ambitiöst mål om att växa till 500 medlemmar. Bakom detta mål ligger en vision om att förstärka det nationella nätverket till en punkt där kontinuerlig och självständig innovation kan ske. För att nå sina mål deltar Cybernoden aktivt i konferenser och seminarier, och nyttjar olika plattformar för att synas och engagera. 

—Vi håller medlemsmöten, temagrupper och webbinarier som är öppna för alla medlemmar, där vi diskuterar aktuella ämnen inom cybersäkerhet, till exempel artificiell intelligens och nya typer av hot, förklarar Martin Bergling.

En sådan proaktiv approach hjälper medlemmarna att bli uppdaterade om de senaste trenderna och teknologierna inom cybersäkerhet. Tanken är också att diskussioner inte ska stanna på idébordet, därför jobbar man metodiskt utifrån ett innovationstänk, bland annat genom att erbjuda RISE expertis inom innovationsledning osv. Kompetens, investeringar och samverkan främjar innovation. 

Framtida utmaningar och möjligheter

Som en del i den större cybersäkerhetsgemenskapen i Europa, spelar Cybernoden även en viktig roll i att forma kontakter på EU-nivå, särskilt i samband med etableringen av ECCC, European Cybersecurity Competence Centre, med huvudkontor i Bukarest. 

— Cybernoden går i bräschen för nya noder i Europa och ger oss en unik möjlighet att bidra till det europeiska samarbetet inom cybersäkerhet, tillägger Martin Bergling. 

Med stöd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, NCC-SE (Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet) och andra nationella initiativ såsom Cybercampus Sverige och Centrum för Cybersäkerhet på RISE, kompletterar Cybernoden med sin position att fortsätta bygga nätverk och bidra till innovation som gynnar nationell och internationell cybersäkerhet. Cybernodens samordnande initiativ är avgörande i en tid då cyberhot ständigt utvecklas och kräver alltmer synkroniserat agerande från offentliga och privata sektorer.

Martin Bergling
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Shahid Raza

Shahid Raza

Enhetschef

Läs mer om Shahid

Kontakta Shahid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-10

2024-05-13

2024-04-15

2024-03-13

2024-02-08

2024-01-08

2024-01-08

2023-11-28

2023-11-20

2023-10-23

2023-10-10

2023-09-12

2023-08-22

2023-07-05

2023-06-11

2023-06-05

2023-05-31

2023-04-24

2023-04-03

2023-03-27

2023-02-20

2023-02-03

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-01-25