Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Smart hem
Foto: Adobe Stock

IoT och säkerhet - en djupdykning i framtidens teknik

27 juni 2024, 13:08

I en tid där teknologiska framsteg genomsyrar alla aspekter av våra liv, har Internet of Things (IoT) blivit en central del av vår vardag. Vi pratade med forskaren Rikard Höglund, på RISE, som specialiserar sig på säkerhetslösningar för IoT- enheter, för att förstå de utmaningar och möjligheter som detta innebär. 

Vi lever i ett samhälle där IoT-enheter är ständigt närvarande, förklarar Rikard Höglund, forskare vid RISE Cybersecurity Unit. Smarta byggnader är ett utmärkt exempel, där uppkopplade enheter som termostater, belysningssystem, säkerhetskameror och luftkvalitetssensorer inte bara gör livet bekvämare utan också bidrar till ökad energieffektivitet. Förutom smarta byggnader används IoT-teknik även inom andra viktiga områden:

  • Transport och fordon: Moderna fordon är ofta utrustade med IoT-enheter som samlar in data om fordonets prestanda och underhållsbehov, vilket förbättrar både säkerheten och effektiviteten.
  • Hälso- och sjukvård: IoT spelar en betydande roll inom hälsosektorn. För privatpersoner inkluderar detta användning av fitnessarmband och smarta klockor för att övervaka hälsan.

Från rådata till användbar information

Att omvandla rådata från sensorer till användbar information är en flerstegsprocess som Rikard beskriver noggrant.

— Först samlas data in från sensorerna. Det är viktigt att bara samla in nödvändiga data, spara den och göra det tillräckligt ofta. Nästa steg är att koda datan i ett begripligt format. Därefter placeras denna data i ett kommunikationsprotokoll, vilket även kan kryptera datan, för att skickas över nätverket. När mottagaren tar emot datan, avkodas den, sparas i en databas och konverteras tillbaka till användbar information, som kan visualiseras i olika IoT-plattformar. 

Kraven på IoT-säkerhet ökar

Säkerheten för IoT-enheter är av största vikt, och Rikard betonar flera anledningar till detta.

— IoT-enheter är ofta utspridda och anslutna via internet, vilket gör dem sårbara för cyberattacker. En stor mängd personlig och känslig information samlas in och analyseras, vilket kräver starka säkerhetsåtgärder för att skydda individers integritet. Dessutom finns det numera flera regleringar och standarder för cybersäkerhet som även IoT-enheter måste följa.

Forskning inom lightweight IoT-säkerhet

Rikard Höglund har specialiserat sig på ämnet "lightweight security for IoT", en nödvändighet för att skydda resurssnåla enheter.

— Det innebär att utveckla säkerhetslösningar som är både effektiva och resurssnåla, anpassade för IoT-enheters begränsningar. IoT-enheter har ofta lägre processorkapacitet, mindre minne, begränsad bandbredd och batterikapacitet, vilket kräver extremt resurseffektiva lösningar. Speciellt viktigt är att minska mängden data som skickas och att minimera tunga beräkningsoperationer. Det behövs i sensornätverk, industriella applikationer och batteridrivna enheter, förklarar Rikard.

Cybersäkerhetsforskningens framtid och utmaningar

Rikards:s val att specialisera sig inom detta område bottnar i ett djupt intresse för IT, nätverksprotokoll och cybersäkerhet.

—Jag vill integrera säkerhetsåtgärder i enheter med begränsade resurser och uppnå samma höga säkerhetsstandarder som på det konventionella internet, men utan att använda för mycket resurser, berättar han.

Ett framtida forskningsområde som Rikard anser vara viktigt är post-kvantumkryptografi. Han förklarar att det är viktigt att forskningen kring algoritmer som är robusta mot kvantdatorer även appliceras på IoT, trots att dessa algoritmer kan vara resurskrävande.

Rikard, med kollegor, är också engagerade i standardiseringen av säkerhetslösningar. Det man eftersträvar är lösningar som är tydligt definierade och publicerade som öppna standarder, vilket gör dem tillgängliga och användbara för alla.

I en värld där teknologin ständigt utvecklas, ger cybersäkerhetsforskarens insikter en tydlig bild av hur vi kan skydda och optimera våra IoT-enheter för en säkrare framtid. 

Vidare läsning

För mer information om Rikards forskning och pågående projekt, besök:

RISE förklarar 

  • Lättviktiga kryptografiska lösningar och protokoll 
    Lösningar och protokoll som är utformade för att minska deras användning av bandbredd, minne, och processorkapacitet, vilket i sin tur hjälper till att minska energiförbrukningen för IoT-enheter. Dessa lösningar är särskilt viktiga i IoT-miljöer där enheterna ofta har begränsad processorkraft och energiförsörjning. 
Rikard Höglund

Rikard Höglund

Researcher

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Shahid Raza

Shahid Raza

Enhetschef

Läs mer om Shahid

Kontakta Shahid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-27

2024-06-10

2024-05-13

2024-04-15

2024-03-13

2024-02-08

2024-01-08

2024-01-08

2023-11-28

2023-11-20

2023-10-23

2023-10-10

2023-09-12

2023-08-22

2023-07-05

2023-06-11

2023-06-05

2023-05-31

2023-04-24

2023-04-03

2023-03-27

2023-02-20

2023-02-03

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-02-02

2023-01-25