Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

AI-forskning

Hur arbetar vi med AI-forskning? Centrum för tillämpad AI vid RISE driver forskningen framåt och säkerställer vetenskaplig spets i ett utvalt antal forskningsriktningar.  

Mitt i en av Sveriges största forskningsorganisationer samordnar centret tillämpad AI-forskning med tillämpningar inom många forskningsområden. Vi samarbetar med partners på nationell och internationell nivå och är fast beslutna att ta itu med de mest angelägna samtida utmaningarna genom våra forskningsinsatser.  

Målet är att bidra till den internationella kunskapsutvecklingen och forskningsfronten inom AI. Vi gör det genom vetenskapliga publikationer, forskarutbildning och erbjudanden om undervisning. Verksamheten är en viktig del i att säkerställa vår kompetens på internationell topp-nivå. 

Vi arbetar huvudsakligen med sex fokuserade forskningsområden:  

  • Djup maskininlärning är det område där man studerar grunderna för modern maskininlärning, en teknik som har möjliggjort de senaste genombrotten som generativ AI inklusive diffusionsmodeller och konversationssystem. I vår forskning fokuserar vi på aspekter som integritet, effektivitet och hållbarhet. Vi utvecklar avancerade djupinlärningsmodeller för tillämpningar inom miljöforskning, energisektorn, processindustrin och den offentliga sektorn, mm. 
  • Inom Naturligt språk tittar vi vidare på aspekter av de senaste teknikerna för maskininlärning och hur de tillämpas på språkdomänen. Detta inkluderar beräkningseffektivitet för stora språkmodeller (LLM), och hur denna typ av modeller kan användas för studier av biverkningar av läkemedel.  
  • Inom Datorseende utvecklar vi lösningar där data är strukturerade som bilder. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) kameraingångar från handhållna enheter eller autonoma agenter, satellitbilder, infraröda kameror och andra rumsliga sensorer. Tillämpningarna omfattar modellering och prognostisering av vattenflöden, uppskattning av våtmarker med hjälp av fjärranalys och uppskattning av värdet på begagnade föremål i cirkulära affärsmiljöer. 
  • Inom Avancerad dataanalys studerar vi olika datakällor med hjälp av resonemang, statistik och informationsteori. Vi närmar oss verkliga problem relaterade till avvikelsedetektering, diagnostik och analys inom tillämpningsområden som telekomindustrin och solcellsproduktion. 
  • Inom AI-plattformar och Edge fokuserar vi på infrastrukturen för dagens AI-system. För att uppnå industriell AI krävs en förståelse för infrastrukturen för AI från moln via edge-cloud och inbäddad AI. Vårt arbete fokuserar på energi- och resurseffektivitet för maskininlärning, effektiva datapipelines samt verktyg och tjänster för förbehandling av råa dataset och implementering av AI-drivna lösningar. 
  • Inom AI för vetenskap använder vi AI-verktyg för att stärka och främja vetenskapliga upptäckter. Detta inkluderar maskininlärning för fysiska simuleringar, AI för material och AI för kemi; modellering av kemiska egenskaper hos föreningar och förutsägelse av reaktionsvägar. 
     
    Även om fokusområdena lyfter fram särskilda tillvägagångssätt och deras tillämplighet på specifika uppgifter och tillämpningar, drivs vår forskning alltid av tillämpningen och behovet i varje enskilt användningsfall. Lösningarna är ofta hybridlösningar som använder expertis och tekniker från flera fokusområden samtidigt. I vår forskning prioriteras både effekterna från applikationen och de vetenskapliga effekterna lika högt och detta kan ses i våra utställda projekt och vetenskapliga publikationer. 

Några case vi jobbat med

Läs mer genom att klicka på +

AI kan skapa en informationsbank om porslinsföremål

+

Maskininlärning kan hjälpa kaffebönder att bekämpa sjukdomar

+

Modellering av vattenflöden med maskininlärning

+
Olof Mogren

Kontaktperson

Olof Mogren

Senior Researcher

+46 70 396 96 24

Läs mer om Olof

Kontakta Olof
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sverker Janson

Kontaktperson

Sverker Janson

Enhetschef

+46 70 544 33 54

Läs mer om Sverker

Kontakta Sverker
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.