Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Policy för AI

Hur arbetar vi med policys för AI? Centrum för tillämpad AI pushar utvecklingen och dialogen om policys inom AI.

I en tid då allt fler pratar om behovet av att reglera AI är det lätt att tänka på EU:s AI-förordning eller initiativen i USA med flera länder kring förbjudna system och respekten för våra demokratiska processer. Men policy kan vara så mycket mer, såsom de strategier som formar vår forskning inom språkmodeller, produktsäkerhet, eller internationella standarder som ger riktlinjer om riskhantering och föreskriver hur man ska garantera datakvalitet. Kort sagt, en policy försöker styra någon att bete sig på ett visst sätt. Och det kan göras med lag men också på andra sätt. 

Målet är att bidra till utveckling och koordinering av lagar och regelverk för AI inom Sverige och EU, samt till tolkning och förståelse av lagar och regler. 

Vi arbetar huvudsakligen på tre sätt med policy för AI:  

  • Vi koordinerar AI-Agendan som är ett nätverk med representanter från civilsamhället, nationella myndigheter, kommuner, småföretag, multinationella bolag och fackliga organisationer. Som en del av arbetet har ett program tagits fram som presenterats för riksdagen, Regeringskansliet och andra intressenter, vilket resulterat i flertalet regeringsuppdrag. 
  • Vi deltar aktivt i organisationer på EU-nivå för att bevaka och påverka den europeiska agendan. Vi sitter i styrelsen för Big Data Value Association som är en intresseorganisation inom data, AI och robotik. Vi för också en aktiv dialog med kommissionen om EU:s kommande policys med relevans för AI och data, samt inom satsningar rörande datacenter och test- och experimentfaciliteter. 
  • Vi leder forskningsprojekt där syftet är att undersöka relation mellan existerande och kommande policyer i relation till marknadsintroduktion av AI-baserade tjänster och -produkter samt de resurser som krävs för att möjliggöra utvecklandet av AI inom relevanta policyramar. 

Några case vi jobbat med

Läs mer genom att klicka på +

AI-agendan bidrar till ökad förståelse för AI

+
Susanne Stenberg

Kontaktperson

Susanne Stenberg

Senior Forskare/Rättslig expert

+46 73 398 73 41

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Håkan Burden

Senior forskare

+46 73 052 02 29

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.