Skip to main content
Search
Menu

System-av-Cyberfysiska och Autonoma System

”Cyberfysiska system, som förenar digital teknik med fysiska komponenter, blir alltmer osynliga medan de också blir alltmer närvarande i vår vardag. Dessa system styr en mängd olika viktiga funktioner och processer i samhället, från kommunikation och transport till energihantering och hälsovård.”

I ett system-av-system (engelska System-of-Systems, SoS) betraktar man inte bara ett enskilt system (t.ex. en buss) utan hur enskilda system påverkar varandra i en helhet (t.ex. kollektivtrafiken). Ett SoS karakteriseras av oberoende utveckling och drift av de ingående systemen. Det är inte bara tekniska frågor som blir annorlunda utan även saker som intressenter, behovsanalys, kvalitetsstyrning, uppföljning, datadelning, affärsmodeller, produktdesign etc. 

Cyberfysiska system, som förenar digital teknik med fysiska komponenter, blir alltmer osynliga medan de också blir alltmer närvarande i vår vardag. Dessa system styr en mängd olika viktiga funktioner och processer i samhället, från kommunikation och transport till energihantering och hälsovård. 

Vår forskningskompetens

Vi är forskare, många med doktorsexamen, och vi utmärker oss med vår unika kombination av tillämpad forskning. Vår grupp har en gedigen erfarenhet inom olika domäner, inklusive transportsektorn, marina applikationer, UAV (unmanned aerial vehicles, dvs. drönare och drönarsystem), fordon och mobilitetssystem samt logistik.

Vår mångsidiga bakgrund och djupa kunskap gör oss till experter inom området, med expertis baserad på vetenskaplig grund. Vi är stolta över att kunna tillämpa våra forskningsinsikter i praktiken. Med lång erfarenhet och en passion för att hitta innovativa lösningar är vi redo att bidra till framsteg och förbättringar inom dessa områden. Oavsett om det handlar om att optimera transportsystem, utveckla avancerade marina lösningar eller främja effektiviteten inom logistik och mobilitet, är vårt team redo att ta sig an utmaningarna och driva framåt för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Vårt erbjudande

Inom RISE har vi sammanfört expertkompetenser inom system-av-system, autonoma system, cyberfysiska system och programvaruteknik för att adressera nyskapande behov och utmaningar inom både industrin och samhället som helhet. Några exempel på vad RISE kan erbjuda inom detta område inkluderar:

  • Systemdesign av transportsystem där olika transportslag integrerar sömnlöst med varandra för sin planering och förverkligande
  • Optimering och samordning av byggindustrins processer för att öka effektiviteten och minskad miljöpåverkan
  • Stötta med framtagning av cirkulära strategier och principer där målet är cirkulära affärsmodeller inom exempelvis mobilitetstjänster eller ökad nyttjandegrad av bebyggd yta
  • Skapa riktlinjer för kodning och programvarulösningar som är giltiga genom hela systemets livscykel
  • Strategisk design av system-av-system för att optimera samarbetet mellan ingående system och uppnå en balanserad cybersäkerhetslösning i linje med investeringskrav och mål
  • Skapande av systemmodeller och prognosmodeller för att analysera effekterna av olika potentiella lösningar

Samarbeta med oss

Vi har under åren haft många framgångsrika relaterade projekt i samarbete både med industripartners såväl som akademiska partners. Detta gör att vi kan hjälpa svensk industri att accelerera produktframställning, optimera era nuvarande processer eller tillsammans med er skapa helt nya komplexa systemlösningar inom flera olika domäner. 

Tveka inte att kontakta oss för att utforska möjligheterna, samarbeta eller diskutera era specifika behov. Vi kan hjälpa till med forskning, direktuppdrag och mycket mer. Vi ser fram emot att höra från er och att bidra till att uppnå era mål.

Kenneth Lind

Contact person

Kenneth Lind

Senior Researcher

Read more about Kenneth

Contact Kenneth
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Contact

Cannot find what you are looking for or are you curious about how we can help?

Send message
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.