Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Broccolisoppa
Foto: Charlotta Löfström

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

I projektet tas en ny god, näringsrik och lättillgänglig broccolisoppa fram. Broccoli innehåller glukosinolater och av särskilt intresse är glukorafanin som har antioxidativa och andra hälsomässigt gynnsamma effekter. En ny typ av förädlad broccoli med hög halt av glukorafanin används till soppan.

Superbroccoli
Foto: Grönsaksmästarna

Projektet "Utveckling av näringsladdad broccolisoppa” (2015-2178, Innovationsstödet EIP Agri) är ett EU-finansierat projekt inom landsbygdsprogrammet. I projektet arbetar RISE tillsammans med Grönsaksmästarna, SLU, Lyssna Affärsutveckling och andra partners med kompetens inom livsmedel och förädling för att ta fram en god, näringsrik broccolisoppa till målgruppen hälsomedvetna konsumenter som vill ha lättillgänglig nyttig mat i vardagen.

Som råvara och soppans bas används en sort av broccoli (Beneforte) som är extra rik på glukorafanin, ett ämne som i kroppen övergår till ämnen som aktiverar mekanismer i kroppen som t.ex. ger sänkning av LDL-kolesterolet.

Produktutvecklingsprocessen kommer att sträcka sig från odlingsplanering till utvärdering av hur målgruppen tar emot produkten. Miljöpåverkan i de olika delarna av kedjan kommer också att granskas.

I projektet finns ett antal arbetspaket som täcker in de olika kompetensområdena: odling, skörd, efterskörd, analys av näringsinnehåll, produktutveckling, processkunnande, konkurrenskraft/marknad, sensorik, mikrobiologisk säkerhet samt miljö och klimatpåverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

Superbroccolisoppa

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

ca 3 år

Total budget

2,7 MSEK

Partner

SLU, Lyssna Affärsutveckling AB, Ulla Nilsson Konsult AB

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EIP Agri)

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Senior forskare

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Område

Perception

Smak, ljud, känsla, doft och utseende är avgörande för vår uppfattning och vårt beteende. För ett företag kan det handla om att göra en produkt så attraktiv och marknadskraftig som möjligt. För individen kan upplevelsen påverka så…
Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…
Område

Livscykel­analys

Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt eller tjänst har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid. Vanligen hör vi om begreppet när det gäller produkter. Hur …
Expertis

Livsmedelsproduktionsteknik

Med gedigen processteknikkompetens arbetar vi med resurseffektiv ny- och om-design av produktionslinjer för livsmedel. Inom denna expertis ingår även testbäddarna: Pilotproduktion av livsmedel och Cleaning Innovation. Våra mest fr…
Projekt

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoli

Idag lämnas en stor del av broccoliplantan kvar på fältet. För att minska svinnet undersöks hur andra delar av plantan kan användas till nya innovativa vegetabiliska ingredienser. Målet är att minska svinnet, öka resurseffektivite…