Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

I projektet tas en ny konkurrenskraftig, god, näringsrik och lättillgänglig broccolisoppa fram. Broccoli innehåller glukosinolater och särskilt intressant är glucoraphanin, som har antioxidativa och andra hälsomässigt gynnsamma effekter. En ny typ av förädlad broccoli med höga halter av glucoraphanin används till soppan.

Superbroccoli
Foto: Grönsaksmästarna

Projektet "Utveckling av näringsladdad broccolisoppa” (2015-2178, Innovationsstödet EIP Agri) är ett EU-finansierat projekt inom landsbygdsprogrammet. I projektet arbetar RISE tillsammans med Grönsaksmästarna, SLU, Lyssna Affärsutveckling och andra partners med kompetens inom livsmedel och förädling för att ta fram en god, näringsrik broccolisoppa till målgruppen hälsomedvetna konsumenter som vill ha lättillgänglig nyttig mat i vardagen.

Som råvara och soppans bas används en sort av broccoli (Beneforte) som är extra rik på glucoraphanin, ett ämne som i kroppen övergår till ämnen som aktiverar mekanismer i kroppen som t.ex. ger sänkning av LDL-kolesterolet.

Produktutvecklingsprocessen kommer att sträcka sig från odlingsplanering till utvärdering av hur målgruppen tar emot produkten. Miljöpåverkan i de olika delarna av kedjan kommer också att granskas.

I projektet finns ett antal arbetspaket som täcker in de olika kompetensområdena: odling, skörd, efterskörd, analys av näringsinnehåll, produktutveckling, processkunnande, konkurrenskraft/marknad, sensorik, mikrobiologisk säkerhet samt miljö och klimatpåverkan.


Europeiska Jordbruksfonden


Sammanfattning

Projektnamn

Superbroccolisoppa

Status

Pågående

Område

Livscykelanalys, Livsmedel, Sensorik och perception

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

ca 3 år

Total budget

2,7 MSEK

Partner

SLU, Lyssna Affärsutveckling AB, Ulla Nilsson Konsult AB

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EIP Agri)

FN:s globala hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Koordinator

Projektmedlemmar

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta