Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Broccolisoppa
Foto: Charlotta Löfström

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

I projektet tas en ny god, näringsrik och lättillgänglig broccolisoppa fram. Broccoli innehåller glukosinolater och av särskilt intresse är glukorafanin som har antioxidativa och andra hälsomässigt gynnsamma effekter. En ny typ av förädlad broccoli med hög halt av glukorafanin används till soppan.

Projektet "Utveckling av näringsladdad broccolisoppa” (2015-2178, Innovationsstödet EIP Agri) är ett EU-finansierat projekt inom landsbygdsprogrammet. I projektet arbetar RISE tillsammans med Grönsaksmästarna, SLU, Lyssna Affärsutveckling och andra partners med kompetens inom livsmedel och förädling för att ta fram en god, näringsrik broccolisoppa till målgruppen hälsomedvetna konsumenter som vill ha lättillgänglig nyttig mat i vardagen.

Som råvara och soppans bas används en sort av broccoli (Beneforte) som är extra rik på glukorafanin, ett ämne som i kroppen övergår till ämnen som aktiverar mekanismer i kroppen som t.ex. ger sänkning av LDL-kolesterolet.

Produktutvecklingsprocessen kommer att sträcka sig från odlingsplanering till utvärdering av hur målgruppen tar emot produkten. Miljöpåverkan i de olika delarna av kedjan kommer också att granskas.

I projektet finns ett antal arbetspaket som täcker in de olika kompetensområdena: odling, skörd, efterskörd, analys av näringsinnehåll, produktutveckling, processkunnande, konkurrenskraft/marknad, sensorik, mikrobiologisk säkerhet samt miljö och klimatpåverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

Superbroccolisoppa

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

ca 3 år

Total budget

2,7 MSEK

Partner

SLU, Lyssna Affärsutveckling AB, Ulla Nilsson Konsult AB

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EIP Agri)

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.