Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiera - implementeringsprocess välfärdsteknik

I denna delprocess identifierar och analyserar ni om det finns behov som ger underlag till en fördjupad analys.

 

Ni startar arbetet i delprocessen "Identifiera" antingen när någon individ, målgrupp eller annan del av kommunen/regionen ger uttryck för ett behov eller när ett behov eller lösning upptäcks i en jämförbar organisation. Oavsett var behoven kommer ifrån ska identifierafasen leda till att ni identifierar förändringsinsatser som ligger i linje med verksamhetsmålen. Det första steget är att definiera och beskriva motivet till förändringen samt sätta upp mål. När ni gjort detta så påbörjas arbetet med kartläggning av intressenter, nuläge och omvärldsbevakning. I denna fas kan flera olika möjliga funktioner och förslag identifieras

Vår expertis 

Projektledning/ projektledningsstöd när din kommun eller ni inom vården i regionen vill satsa på nya digitala tjänster och nya arbetssätt | RISE

Förändringsledare | RISE

Mässor, konferenser och andra mötesplatser inom välfärdsteknik och e-hälsa | RISE

Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag | RISE

Certifierad innovationsledare | RISE

 

Hela implementeringsprocessen

Övriga delar av implementeringsprocessen

Mer information

Prenumerera på RISE nyhetsbrev som riktar sig till kommuner med fokus på att bidra med nyheter inom välfärdsteknikområdet i Sverige.

Uppmärksammat inom ehälsa och välfärdsteknik - prenumerera här

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.