Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Specificiera och planera - implementeringsprocess för välfärdsteknik

I denna fas tar man fram en/flera alternativa funktioner/förslag och processen slutar med att man väljer ut ett alternativ, som man går vidare med och detaljerar samt beslutar om.

 

Denna delprocess stöttar din verksamhet från beslut om att fördjupa gjord analys till beslut om realisering av framtagen nyttorealiseringsplan. I denna delprocess är det också viktigt att ni etablerar samarbete med stödprocesser inom kommunen för att kunna skapa så heltäckande och bra beslutsunderlag och nyttorealiseringsplan som möjligt.

Efter att ni tagit beslut om en fördjupad analys är nästa steg att ta fram ett eller flera alternativa införanden/förändringar genom att fortsätta fördjupa analys av behov, nuläge och marknad utifrån genomförd initial kartläggning.

Vår expertis 

IoT i offentlig sektor | RISE

Hela implementeringsprocessen

Övriga delar av implementeringsprocessen

Mer information

Prenumerera på RISE nyhetsbrev som riktar sig till kommuner med fokus på att bidra med nyheter inom välfärdsteknikområdet i Sverige.

Uppmärksammat inom ehälsa och välfärdsteknik - prenumerera här

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.