Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag

Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osäker omvärld och möjliggör omställning för att möta komplexa utmaningar och nå långsiktiga mål.

Varför arbeta med framsyn?

En ny värld håller på att växa fram, alltmer definierad av intensifierade klimatförändringar och snabb teknisk utveckling som kommer att förändra många branscher, industrier, och det samhälle vi lever i. Förändringstakten accelererar vilket ställer högre krav på strategisk planering och förmåga att blicka framåt för att förstå riktning och konsekvenser av dagens trender och planera för kritiska osäkerheter, för att kunna ställa om och möta utvecklingen.

Framsyn handlar också om att medvetet staka ut sin egen väg, dra nytta av möjligheter och aktivt driva utvecklingen mot en önskad framtid - som att exempelvis frigöra potential i teknik och innovation eller synliggöra en organisations önskvärda förflyttning och framtida position.

Vad är framsyn?

Framsyn har sin engelska motsvarighet i begreppet foresight, ett vetenskapligt fält med anor ifrån underrättelseverksamhet i tiden efter andra världskriget. Fältet vidareutvecklades av globala storföretag under 1960- och -70-talet, och från 80- och 90-talet började fältet spridas internationellt och till offentlig sektor, och har sedan dess etablerats som ett tvärdisciplinärt fält som omfamnar allt ifrån teknologi och innovation, till politiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor, till humaniora och konst.

"Framsyn är en disciplin som utforskar, förbereder på, och formar framtiden för att skapa och använda kollektiv intelligens strukturerat och systematiskt för att förebygga inför utvecklingar." (Strategic foresight | European Commission (europa.eu).

Strategisk framsyn

Framsyn är en viktig komponent av strategisk planering, policy och governance, som belyser komplexa frågeställningar och vägval som kan vara avgörande för en organisations strategi. Framsyn kan också informera och komplettera satsningar på nya tekniker och innovationer, genom att analysera deras roll i bredare omställningar och förändringar i ekonomin och samhället, och vara en del av kommunikation och påverkansarbete. Att arbeta med framsyn skapar ofta samsyn kring framtiden, samhörighet och vilja att agera för att nå utsatta mål och visioner. Det ger även ett beslutsunderlag som gör planer och strategier mer resilienta genom att aktivt hantera osäkerheter.

Framsyn i projekt och samverkan

RISE jobbar ofta med framsyn kopplad till hållbarhet och omställningar mot klimatneutrala och cirkulära system, teknik, och affärer, men använder även framsynsanalytiska metoder med koppling till andra omställningar så som digitalisering, industriella omstrukturering, demografiska förändringar, beteendeförändringar, m.m.

Vårt arbete med framsyn bygger på interaktion med kund och beställare samt engagemang av en mångfald av intressenter och experter. Vi jobbar oftast i interaktiva format såsom workshops och intervjuer, och använder skräddarsydda processer samt innovativa lösningar som seriösa spel för att göra komplexa frågeställningar mer påtagliga.

RISE driver större framtidsstudier likväl som mer riktade projekt med fokus på omvärldsanalys för att kartlägga nuläget, trendanalys för att förstå vad som är på horisonten, och scenarioanalys för att måla upp flera bilder av hur världen kan komma att utvecklas. Resultaten från en framsynsprocess används med fördel i vidare arbete med strategi och färdplaner.

För vem?

Framsyn är lika relevant för enskilda organisationer som för samverkansprojekt mellan flera aktörer som står inför stora utmaningar eller en osäker framtid.

I partnerskap med RISE kan ni förvänta er skräddarsydda projekt och uppdrag utifrån reella behov hos exempelvis näringsliv, offentlig sektor, branscher, städer och regioner.

  • RISE erbjuder erfarna projekt- och processledare, analytiker, metodisk kunskap, samt tematisk och teknisk expertis som stödjer beställarens behov
  • RISE är en trovärdig, oberoende part mitt i svenska innovationssystemet, med lokal närvaro som arbetar med näringslivets och offentlig sektors behov, samhällsutmaningar och omställning, och kopplingar däremellan

RISE expertis inom Framsyn tillhör expertisområdet Framtidsanalys, där även Färdplaner och Proaktiv governance ingår. Dessa expertiser handlar också om att bygga förmåga inom Framtidskunnighet, som har sin engelska motsvarighet i begreppet futures literacy.

Daniel Bengtsson

Kontaktperson

Daniel Bengtsson

Senior Projektledare

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Framtidsanalys på vetenskaplig grund säkrar er verksamhet i en turbulent värld

Utvecklingen går fort. Digitalisering, teknikskiften och klimatomställning är globala trender som påverkar alla verksamheter. Har ni koll på vad som kan påverka er verksamhet i framtiden, hur marknaden utvecklas och hur samhället …
Projekt

RUGGEDISED -Smarta och energieffektiva städer

Smart Citiesprojektet RUGGEDISED kommer att testa lösningar för produktion och styrning av värme och elenergi i städer. Investeringar görs i mätnings och styrsystem för att bättre kombinera produktion och behov av energi med sk sm…
Projekt

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

I projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” samverkar möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosys…
Projekt

SCENE (Scenario System) - framtidens Jordbruk och livsmedel 2040

Detta projekt skapar det seriösa spelet SCENE, med en första version inriktad på framtidens Jordbruk och livsmedel 2040. SCENE är ett verktyg för simulering av framtiden som använder tekniker från nöjesvärlden och framtidsanalys f…
Berättelse

Globala trender skapar nya förutsättningar

Globala trender ändrar förutsättningarna för länder, samhällen och marknader över hela jordklotet. Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling innebär utmaningar, men även möjligheter för såväl företag som samhället. Vi be…
Område

Systeminnovation

För att förbättra samhällets förmåga att dra nytta av innovationer behövs såväl systeminnovation som governance innovation. Samhällets och näringslivets utmaningar är många och komplexa. Det går inte att lösa en isolerad fråga, so…