Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag

Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osäker omvärld och möjliggör omställning för att möta komplexa utmaningar och nå långsiktiga mål.

Varför arbeta med framsyn?

En ny värld håller på att växa fram, alltmer definierad av intensifierade klimatförändringar och snabb teknisk utveckling som kommer att förändra många branscher, industrier, och det samhälle vi lever i. Förändringstakten accelererar vilket ställer högre krav på strategisk planering och förmåga att blicka framåt för att förstå riktning och konsekvenser av dagens trender och planera för kritiska osäkerheter, för att kunna ställa om och möta utvecklingen.

Framsyn handlar också om att medvetet staka ut sin egen väg, dra nytta av möjligheter och aktivt driva utvecklingen mot en önskad framtid - som att exempelvis frigöra potential i teknik och innovation eller synliggöra en organisations önskvärda förflyttning och framtida position.

Vad är framsyn?

Framsyn har sin engelska motsvarighet i begreppet foresight, ett vetenskapligt fält med anor ifrån underrättelseverksamhet i tiden efter andra världskriget. Fältet vidareutvecklades av globala storföretag under 1960- och -70-talet, och från 80- och 90-talet började fältet spridas internationellt och till offentlig sektor, och har sedan dess etablerats som ett tvärdisciplinärt fält som omfamnar allt ifrån teknologi och innovation, till politiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor, till humaniora och konst.

"Framsyn är en disciplin som utforskar, förbereder på, och formar framtiden för att skapa och använda kollektiv intelligens strukturerat och systematiskt för att förebygga inför utvecklingar." (Strategic foresight | European Commission (europa.eu).

Strategisk framsyn

Framsyn är en viktig komponent av strategisk planering, policy och governance, som belyser komplexa frågeställningar och vägval som kan vara avgörande för en organisations strategi. Framsyn kan också informera och komplettera satsningar på nya tekniker och innovationer, genom att analysera deras roll i bredare omställningar och förändringar i ekonomin och samhället, och vara en del av kommunikation och påverkansarbete. Att arbeta med framsyn skapar ofta samsyn kring framtiden, samhörighet och vilja att agera för att nå utsatta mål och visioner. Det ger även ett beslutsunderlag som gör planer och strategier mer resilienta genom att aktivt hantera osäkerheter.

Framsyn i projekt och samverkan

RISE jobbar ofta med framsyn kopplad till hållbarhet och omställningar mot klimatneutrala och cirkulära system, teknik, och affärer, men använder även framsynsanalytiska metoder med koppling till andra omställningar så som digitalisering, industriella omstrukturering, demografiska förändringar, beteendeförändringar, m.m.

Vårt arbete med framsyn bygger på interaktion med kund och beställare samt engagemang av en mångfald av intressenter och experter. Vi jobbar oftast i interaktiva format såsom workshops och intervjuer, och använder skräddarsydda processer samt innovativa lösningar som seriösa spel för att göra komplexa frågeställningar mer påtagliga.

RISE driver större framtidsstudier likväl som mer riktade projekt med fokus på omvärldsanalys för att kartlägga nuläget, trendanalys för att förstå vad som är på horisonten, och scenarioanalys för att måla upp flera bilder av hur världen kan komma att utvecklas. Resultaten från en framsynsprocess används med fördel i vidare arbete med strategi och färdplaner.

För vem?

Framsyn är lika relevant för enskilda organisationer som för samverkansprojekt mellan flera aktörer som står inför stora utmaningar eller en osäker framtid.

I partnerskap med RISE kan ni förvänta er skräddarsydda projekt och uppdrag utifrån reella behov hos exempelvis näringsliv, offentlig sektor, branscher, städer och regioner.

  • RISE erbjuder erfarna projekt- och processledare, analytiker, metodisk kunskap, samt tematisk och teknisk expertis som stödjer beställarens behov
  • RISE är en trovärdig, oberoende part mitt i svenska innovationssystemet, med lokal närvaro som arbetar med näringslivets och offentlig sektors behov, samhällsutmaningar och omställning, och kopplingar däremellan

RISE expertis inom Framsyn tillhör expertisområdet Framtidsanalys, där även Färdplaner och Proaktiv governance ingår. Dessa expertiser handlar också om att bygga förmåga inom Framtidskunnighet, som har sin engelska motsvarighet i begreppet futures literacy.

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Framtidsanalys på vetenskaplig grund säkrar er verksamhet i en turbulent värld

Utvecklingen går fort. Digitalisering, teknikskiften och klimatomställning är globala trender som påverkar alla verksamheter. Har ni koll på vad som kan påverka er verksamhet i framtiden, hur marknaden utvecklas och hur samhället …
Berättelse

Se runt hörnet och planera för framtiden med framsyn

Går det att se in i framtiden? Kanske inte i bokstavlig bemärkelse. Men det går faktiskt att planera och bli förberedd för morgondagen på en vetenskaplig grund. 
Berättelse

Framsyn förutser framtida hot

Att skydda sin verksamhet mot framtida hot är svårt, just för att ingen vet exakt vad som kommer att hända, eller när det kommer att ske. Men med hjälp av det tvärvetenskapliga fältet framsyn blir det lättare att både titta framåt…
Berättelse

Framsyn pekar ut vägen framåt för Trafikverket

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE. – Vi behövde göra en forskningsplan för Tra…
Berättelse

Framsyn gör Borås Energi och Miljö bättre förberedda för framtiden

Borås Energi och Miljö har en vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Men hur ska en verksamhet kunna planera för framtidens återvinningssystem redan idag? Och vad händer om det blir mindre bränsle till fjärrvärmes…
Berättelse

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettouts…
Expertis

Färdplan

Färdplanering är en strategisk övning som överbryggar visioner och nuläget genom att definiera de viktigaste milstolparna och agerandepunkterna. Den hjälper organisationer att planera i det osäkra, tydliggöra den långsiktiga riktn…
Expertis

Proaktiv governance

Proaktiv governance är utvecklad organisatorisk förmåga att framåtriktat möta utmaningar i nuet och framtiden. Proaktiv governance leder till framsynta beslut och agilt agerande och är en kapacitet som bidrar till att leda innovat…