Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projektledning/ projektledningsstöd vård och omsorg

Samhällets utmaningar

Antalet vårdplatser minskar samtidigt som antalet äldre med kroniska sjukdomar ökar. Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader beräknas öka med 30 % fram till 2050. Den psykiska ohälsan bland unga och gamla skenar och vi blir allt äldre med fler kroniska sjukdomar. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för kvalitativ vård och omsorg med stöd av digitala vårdlösningar och välfärdstekniker.

RISE har bredd kompetens kring vård och omsorg

Vi på RISE erbjuder såväl unik expertis inom digitala tekniker som erfarenhet av utmaningar och möjligheter kring införandet av E-Hälsa och välfärdstekniker. Vi genomför behovsanalyser, kompetensutvecklar, leder innovationsprojekt och kan vara rådgivare i utveckling och upphandling av välfärdstekniker.

Syfte

RISE erbjuder projektledare/projektledningsstöd

Flera av oss på RISE har mångårig erfarenhet som projektledare där vi stöttar kommuner och regioner att ta nästa steg i digitaliseringen av vård och omsorg. Vi har deltagit i allt från starta testbäddar, utveckla nya arbetssätt, funktionsupphandlingar och mycket annat. Vi börjar alltid med en nulägesanalys för att göra en bedömning var arbetet bör starta. 

Genom att ta hjälp av RISE så ökar möjligheten att lyckas i digitaliseringsprojekt. 

Metod

RISE har många projektledare med lång erfarenhet av att driva projekt tillsammans med kommuner och regioner i samband med införande av nya arbetssätt och nya digitala lösningar

RISE startar alltid med en nulägesanalys för att bedöma vilket arbete som behöver göras. Sedan sätter man upp mål och strategier för arbetet. Det är viktigt att säkerställa att all personal är delaktig då ett digitalt ledarskap behövs för att lyckas.

RISE kan också erbjuda kompetens kring att räkna på nyttan och uppföljning och mätning av resultaten.

Leveranser

Projektrapport/infört arbetssätt/ny lösning

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Projektledning/ projektledningsstöd när din kommun eller ni inom vården i regionen vill satsa på nya digitala tjänster och nya arbetssätt

Område

E-Hälsa

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Peter Kjäll

Kontaktperson

Peter Kjäll

Fokusområdesledare e-hälsa - Enhetschef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.