Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbara proteinråvaror

Vi står inför ett proteinskifte där nya proteingrödor kommer att spela en viktig roll, men även proteiner från havet, single cell och sidoströmmar. RISE styrka är vår bredd, att vi har expertis från råvara till livsmedel, och att vårt erbjudande flexibelt. Du kan välja att jobba med oss enbart kring valet av proteinråvara, eller hela vägen till fär

Vegetabiliskt protein – framtidens proteinkälla

Sojabönan är en vanlig proteingröda, men RISE försök visar att det är svårt att få lönsamhet i odling på våra breddgrader. Därför behövs alternativa proteingrödor som är gynnsamma att odla under svenska förhållanden för att vi ska få ett hållbart vegetabiliskt protein. RISE har framgångsrikt  arbetat med bland annat åkerbönor, ärtor, kidneybönor, sötlupin och linser.

Vi arbetar dels med att hitta lämpliga proteingrödor att odla, dels med inspiration till vilken typ av livsmedel grödorna passar. I ett projekt gör vi fermenterade produkter, som yoghurt, av åkerbönan.  Möjligheten att tillverka helt nya livsmedel med vegetabiliskt protein är enorm.

Utmaningen ligger i att området är nytt – att hitta rätt gröda, rätt utvinningsmetod och rätt tillverkningsprocess för varje livsmedel. RISE arbetar med att ta fram flexibla metoder som passar för många olika grödor och slutprodukter.

Akvatiskt protein – sjömat en underutnyttjad resurs

RISE arbetar för att öka intresset för sjömat och forskar om hur vi bättre kan ta tillvarata blåa proteiner från sjömatsindustrin, som har mindre miljöpåverkan och är hälsosammare än kött.

Musslor är ett exempel på råvara vi arbetat med. Musslor har en unik förmåga att producera protein med låg klimatpåverkan och de innehåller viktiga aminosyror. Proteinrikt musselmjöl kan sedan användas i charkuteriprodukter som korv, som enligt RISE klimatberäkningar har fem gånger lägre klimatpåverkan än wienerkorv.

Alger är ett annat exempel på proteinrik sjömat med högt näringsinnehåll, bland annat vitamin B12, vilket gör alger till ett bra komplement för veganer.

RISE undersöker också hur vi kan ta tillvara sidoströmmar i form av fiskrens som i dag framförallt går till biobränsle. Det kan användas till såväl fisk- och djurfoder som till nya sorters livsmedel.

Animaliskt protein – svensk köttproduktion har stor betydelse

Inom ramen för proteinskiftet lyfts ofta att animaliekonsumtionen behöver minska till förmån för mer växtbaserad kost, och att vi därför behöver förändra både våra matvanor och våra produktionssystem – inte minst ur ett globalt perspektiv. Samtidigt har den svenska animalieproduktionen flera viktiga fördelar, som ökad markbördighet, kolinlagring och bevarandet av biologisk mångfald. Vi kan inte plötsligt upphöra med detta utan att det får negativa effekter som i sin tur riskerar att utarma viktiga ekosystem.

RISE arbetar med att stärka den svenska animalieprimärproduktionens konkurrenskraft genom effektivare djurhållning och bättre djurhälsa, nya tekniker och system för stallgödselhantering samt förbättrad köttkvalitet.

Single cell protein – proteinrika mikroorganismer

Med Single cell protein menar vi proteinrika mikroorganismer som alger, filamentösa svampar och bakterier. Dessa odlas i slutna bioreaktorsystem och växer oerhört snabbt. Single cell protein kan odlas på restströmmar från industrin, vilket ger ett billigt substrat men där utmaningen ligger i att matcha lämpligt substrat och mikroorganism för bästa resultat. Vid rätt förutsättningar växer mikroorganismerna från kilo till ton på 24 timmar.

RISE har genomfört ett flertal projekt där Single cell protein används i fiskfoder. I dessa projekt har vi gått från labb- och pilotskala till demoskala och tillverkat tillräckligt mycket foder för att kunna genomföra större utfodringsförsök i naturlig miljö under lång tid. Resultaten visar att foder med Singel cell-protein är lika bra eller bättre än det foder med protein från fiskmjöl eller soja som används idag.

Single cell protein kan även användas som livsmedel. Exempelvis finns köttsubstitut baserat på filamentös svamp, som har hög protein- och fiberhalt.

Protein från sidoströmmar

Samtliga industrier som verkar inom bioekonomiområdet (primärproduktion, livsmedelsindustri, skogsindustri med flera) genererar enorma flöden av biologiska sidoströmmar som i många fall är rika på både protein och fibrer. RISE arbetar brett med att tillämpa olika extraktionstekniker för att utvinna proteiner ur olika sidoströmmar från både svenska jordbruk och marina näringar.

Vidare arbetar RISE med att omvandla skog till fiskfoder. RISE fokus ligger på att titta på hur restströmmar från skogsindustrin kan utnyttjas, så att foder kan bli en ny produkt för bioraffinaderiindustrin. Framförallt tittar vi på fiskfoder men även foder till andra djur och intresset hos foderindustrin är stort.

RISE har lång erfarenhet av såväl skogsindustri och restströmmar som hållbart protein. Vi jobbar för att visa på vinsterna i alla led för att ytterligare öka intresset för att exempelvis använda restströmmar som substrat vid framställning av Single cell protein. RISE välkomnar kunder inom hela kedjan och kan erbjuda kunskap och utrustning för labb- pilot- och demoskala.

Björn Alriksson

Kontaktperson

Björn Alriksson

Forsknings- och Affärsutvecklare

+46 10 516 67 53

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Evelina Höglund

Kontaktperson

Evelina Höglund

Forskare Livsmedel Produktdesign

+46 10 516 66 19

Läs mer om Evelina

Kontakta Evelina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.