Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för återvinning av plast

Användningen av plast behöver bli mer hållbar och mer plast behöver återvinnas till nya produkter på ett resurseffektivt sätt. RISE Testbädd för återvinning av plast är en arena och testanläggning för plaståtervinning som erbjuder både expertis och utrustning för att utveckla och testa nya metoder för materialåtervinning av plast.

RISE testbädd för plaståtervinning erbjuder stöd i hållbarhetsfrågor, tekniska frågor som rör polymermaterial samt frågor som rör bearbetning, återvinning, design och analys. Vi genomför även hållbarhetsanalys och hjälper till med frågor kring lagstiftning samt utbildning inom dessa områden.

Aktiviteter inom testbädden

  • Pilotprojekt
  • Kommersiella uppdrag
  • Innovations- och demonstrationsprojekt
  • Utveckling av kompetens och nya tjänster
  • Nätverksmöten
  • Utbildningar

Utrustning till ditt förfogande

Vår testanläggning i Mölndal har ett brett utbud av utrustning. Inom plastbearbetning, uppgradering och prototyptillverkning har vi utrustning för granulering, kompoundering, pelletering och formsprutningsutrustning. Vi har välutrustade laboratorium för materialkaraktärisering och kemiska analyser, samt för åldring och långtidsstudier.

Testbäddens målgrupp

RISE testbädd för plaståtervinning vänder sig till plast- och tillverkningsföretag, produktägare, polymerindustrin, återvinningsföretag och myndigheter med flera intressenter.

 

Testbädden för återvinning av plast finansieras delvis av Västra Götalandsregionen.

Fakta

Testbäddsnamn

Testbädd för återvinning av plast

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Tillverkning, Material

Område

Cirkulär omställning, Livscykelanalys, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Provning

Region

Västra Götalandsregionen

Adress

Argongatan 30, Mölndal

Mattias Andersson

Kontaktperson

Mattias Andersson

Forskare

+46 10 228 48 13

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Nätverk

Nätverket för plaståtervinning

Nätverk för plaståtervinning är en plattform för kunskapsspridning och samarbete, en mötesplats där industri, akademi och myndigheter möts, utbyter erfarenheter, diskuterar utmaningar och möjligheter.
Berättelse

Återvunnen plastförpackning visar på nya möjligheter

Att göra nya förpackningar av återvunnen plast görs idag sällan, men här finns stor potential. Med rätt metoder kan plast återvinnas upp till sju gånger – ett exempel på användningsområde är den såpaflaska som tagits fram av 100 p…
Berättelse

Plast från återvunna kablar får nytt liv

Kabelplast är en utmaning för återvinnare av flera skäl. Särskilt svårt anses det vara att återvinna tvärbunden polyeten, PEX, som används i kraftkablar men nu är det möjligt och kabeltrummor produceras med återvunnen PEX.
Berättelse

Panta din plastpåse med mobilen

Plastpåsar i naturen är ett stort miljöproblem. För att minska nedskräpningen finns det nu möjlighet att panta din påse med hjälp av en app till mobilen.
Projekt

Repipe-demo

Projektet ska demonstrera hur installationsspill av rör som idag går till energiåtervinning i stället kan samlas in och materialåtervinnas. I Sverige produceras ungefär 100 000 ton rör per år och cirka 5 000 ton av detta blir inst…
Projekt

Utvecklingsprogram för ökad materialåtervinning av plastförpackningar

Hur ska vi göra fler plastförpackningar återvinningsbara? I det här projektet jobbar vi tillsammans med flera aktörer inom förpackningskedjan för att ta fram ett utbildningsmaterial som kan ge klarhet i vad som menas med en återvi…
Berättelse

Nedbrytbar odlingsduk istället för plast på åkern

Ogräsbekämpning är ett huvudbry för alla bönder. Ofta används en plastbaserad odlingsduk för att hindra ogräs, men att ta upp den förbrukade plasten i slutet av säsongen är ett enormt arbete. Lösningen är en nedbrytningsbar duk i …
Expertis

Plaståtervinning

Plaståtervinning bidrar till cirkulärt materialutnyttjande och minskat oljeberoende. När plastavfall återvinns och blir råvara för nytt material, krävs kompetens och utrustning för att uppgradera och möta marknadens krav. Vi hjälp…