Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Screening av ämnen från material avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är analys av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Syfte

Livsmedelsförpackningar och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM) ska vara säkra och inte överföra några skadliga ämnen till maten (EG 1935/2004).  

Utöver kända ämnen och tillsatser kan ”NIAS-ämnen” överföras från förpackningen till livsmedlet. NIAS (non-intentionally added substances)-ämnen kan delas in i tre grupper:

  • föroreningar som kan finnas i startmaterialet eller tillkomma under processen
  • reaktionsprodukter som är resultatet av att ämnen som tillsatts till materialet reagerar med varandra och bildar nya produkter
  • nedbrytningsprodukter som bildas när startmaterial bryts ned till nya ämnen. 

NIAS-ämnena kan potentiellt vara skadliga för människors hälsa – därför behöver ”non-target” analyser göras på ämnen som migrerar från FCM till livsmedelssimulatorer. 

Metod

Den teknologi som är mest lämpad för de flesta non-target analyser är gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). Vi erbjuder GCMS-analys av ämnen som migrerat från materialet eller produkten till en livsmedelssimulator (vanligen MPPO Tenax®), vid relevanta betingelser. Kvantifiering görs med hjälp av internstandard (semi-kvantifiering) och identifiering genom jämförelse mot omfattande MS-bibliotek. GC-MS täcker in en bred omfattning av volatila och semi-volatila NIAS-ämnen men är inte heltäckande, så analysen behöver kombineras med andra analyser för komplett utvärdering av matkontaktmaterial [Analys av material i kontakt med livsmedel | RISE].

Leveranser

Analysresultaten summeras i en analysrapport med identifiering och kvantifiering av migrerande ämnen så långt det är möjligt. 

Vi erbjuder även riskanalys av resultaten i samarbete med toxikologer och experter på FCM-lagsstiftningen.

Kontakta våra experter för förfrågan och offert!

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Screening av ämnen som migrerar från material avsedda för livsmedelskontakt (10 ppb-nivå)

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-4 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Jenny Lindh

Kontaktperson

Jenny Lindh

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.