Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Livscykelanalys av förpackningar och förpackningsmaterial

Miljörelaterade krav från kunder, myndigheter och samhälle blir allt större för att möta vår tids hållbarhetsutmaningar inom klimat och resurser. Inom förpackningsbranschen förväntas företag ha koll på sina förpackningars miljöpåverkan och klimatavtryck samt arbeta aktivt med förbättringsarbete.

Förpackningar ingår ofta i cirkulära system med ökande krav på återanvändning och stor andel återvinning. Utöver det ska förpackningens vikt och volym vara minimerad utan att äventyra förpackningens huvudfunktion, att skydda sin produkt. 

Företag behöver ständigt vidareutveckla hur deras förpackningar på bästa sätt kan bidra till miljömässig hållbarhet över hela livscykeln, från råmaterialframtagning, produktion, användning, återvinning och avfallshantering. En lärdom är att livscykelanalys behövs för att identifiera vilka delar av förpackningens livscykel som har störst miljöpåverkan och på så sätt hitta potential för förbättringar.

Hur vi arbetar

RISE har lång och bred erfarenhet inom livscykelanalys. Kombinationen av förpackningskunskap, LCA kunskap och djup teknisk kompetens gör oss unika. Vi deltar med livscykelanalys (LCA) i såväl nationella som internationella forskningsprojekt samt i kundanpassade projekt och för branschorganisationer inom förpackningsområdet.

Vi kan hjälpa dig att kvantifiera en förpacknings miljöeffekter från vagga till graven samt identifiera åtgärder för förbättringar. 

Vi genomför analyser i enlighet med gällande standarder samt utgår från olika metoder beroende på satta mål

  • Livscykelanalys (LCA) – en produkts påverkan på miljön
  • Klimatavtryck (CF) – carbon footprint – en produkts påverkan på klimatet
  • Miljöavtryck (PEF) – product environmental footprint – en produkts miljöavtryck

Åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan i förpackningar livscykel måste göras med respekt för dess innehåll, produkten. Produktens miljöavtryck är oftast många gånger högre än dess förpacknings och risk för ökat produktsvinn måste minimeras.

 

Cathrine Löfgren

Kontaktperson

Cathrine Löfgren

Projektledare

Läs mer om Cathrine

Kontakta Cathrine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Archana Ashok

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 46 16

Läs mer om Archana

Kontakta Archana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Formade papper och formgjutna fibrer

Fiberbaserade produkter blir mer formbara och utvecklingen av dessa material och produktionsprocesser går snabbt framåt. När det kommer till att ersätta plast i förpackningar är formade papper eller formgjutna fibrer ett av de mes…
Expertis

Välj rätt förpackning till livsmedel

Det ställs många krav på en livsmedelsförpackning. Först och främst ska den naturligtvis skydda och bevara maten. Förpackningen ska också fungera praktiskt i process och distribution. Miljö och ekonomi är andra parametra…
Expertis

Förpackningsåtervinning

Nästan alla produkter förpackas vilket gör att förpackningar skapar stora materialvolymer som cirkuleras relativt fort. I övergången till ett cirkulärt samhälle har förpackningar blivit ett område som omfattas av nya krav och rege…
Expertis

Framtidssäkra förpackningar

Kan en förpackning både uppfylla krav för att minska klimatavtryck och bidra till den cirkulära ekonomin? Cirkularitet är viktigt, men det är inte en självklarhet att något som är cirkulärt också är hållbart. Det kan upplevas som …
Expertis

Pappersmekanik

Pappersmaterials mekaniska egenskaper har stor betydelse för deras funktion vid konvertering och användning av de färdiga produkterna. Effektivare produktion, minskat svinn, och optimal materialanvändning kräver goda mekaniska ege…
Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…