Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Maria Håkansson

Forskare

Tel +46 10 516 55 46

E-post maria.hakansson@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Människa-teknik och solenergi (104103)

Maria jobbar som forskare på RISE, division Samhällsbyggnad, där hon leder och deltar i forskningsprojekt som undersöker samspelet mellan människa och teknik, ofta med koppling till den byggda miljön och energifrågor. Hon är intresserad av beteende och teknikanvändning i vardagen, gärna i hemmets kontext. Detta inkluderar såväl hållbara livsstilar, som nya digitala lösningar inom t ex smarta hem och Internet of Things (sakernas internet) allmänt.

Maria har lång erfarenhet av kvalitativa metoder, främst intervjuer, samt designorienterade metoder från interaktionsdesign- och HCI-områdena. Hon disputerade 2009 i människa-datorinteraktion (HCI) vid Stockholms universitet, och forskade 2011-2017 på frågor som rör hållbarhet i relation till HCI och digitalisering, bl a vid Cornell University i USA (2011-2013) och Chalmers Tekniska Högskola (2013-2017). I sin tidigare forskning har Maria tittat på olika grupper av människor med specifika intressen och livsval kopplade till hållbarhet, bl a "frivillig enkelhet" (https://doi.org/10.1145/2470654.2481378), odling (https://doi.org/10.1145/2531602.2531708), förändringsarbete (https://doi.org/10.1145/2598510.2598569) och omställning (https://doi.org/10.1145/3173574.3173984).

I pågående projekt så forskar Maria tillsammans med kollegor på bl a:
- Privatpersoners delaktighet och inkludering i en omställning mot ett energisystem med ökad andel förnybar energi, i det här fallet genom satsning på solel ("Sol för alla - solel ur ett genus och tjänstedesignperspektiv")
- Hushållens förmåga, förutsättningar och sociala resiliens att bidra med flexibilitet till ett framtida elnät ("Nätresiliens - bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät)
- Hur design kan stötta och möjliggöra en ökad "energiresiliens" i vardagen ("Design för en energiresilient vardag")
- Erfarenheter och beredskap att hantera värmeböljor hos kommunala verksamheter som jobbar med sårbara grupper (inkl. barn och äldre) ("Strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor")

Avslutade projekt har handlat om bl a aktivitetsbaserade kontor och eventuella synergier/krockar mellan energimål och sociala mål på aktivitetsbaserade kontor, samt flexibilitetslösningar i flerbostadshus.

Relaterat