Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jessica Dagman

TF Enhetschef

Tel +46 10 516 54 30

E-post jessica.dagman@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Användarupplevelser (102501)

Jessica arbetar som forskare på RISE - Att mäta i samhället. Hennes största intresse ligger i vad som händer i samspelet mellan människan, tekniken och samhället. Med den förståelsen kan man designa relevanta, följsamma och intressanta digitala och analoga produkter, tjänster och ekosystem. Alltid med individens behov i centrum. Till detta kommer också ett starkt metodintresse. Inom gruppen Att mäta i samhället finns ett stort fokus på att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska storheter eller ”mjuka värden”. Detta är något som i stor utsträckning saknas i dagens samhälle, vilket ger missriktade jämförelser och beslutsfattande. Jessica har en Civilingenjörsexamen i Ergonomisk design och produktion, från LTU, Luleå, inriktning Industriell design och disputerade i ämnet Människa - Teknik - Design vid avdelningen Design & Human Factors på Chalmers.