Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
cyber

Resilienta informationssystem i fokus

Fokusområdet resilienta informationssystem är en strategisk satsning i RISE för att främja Sveriges förmåga till innovation, förnyelse och tillämpad forskning inom områden som exempelvis cybersäkerhet, totalförsvar, samhällsskydd och digital suveränitet.

Utgångspunkten i satsningen är att skapa samverkan mellan olika nationella aktörer genom att skapa en arena där erfarenhets- och kunskapsutbyte kan ske. I fokusområdet kommer RISE att inte bara möjliggöra för utbyte mellan nationella aktörer och grupper utan kommer även bistå arbetet genom att erbjuda vägledning och utbildning baserat på RISE expertiser och forskning.

Arenan byggs upp och utvecklas i när samverkan och anpassas efter löpande identifierade behov inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Arenan kommer på så vis formas tillsammans med de partners som finns representerade.

Bakgrund

Sverige är ett digitaliserat land där merparten av befolkningen nyttjar digitala tjänster dagligen. Samtidigt som digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att möta vår tids sociala, miljömässiga och ekonomiska mål, så gör den samtidigt landet sårbart för digitala störningar. Och digitala störningar kan få betydande inverkan på Sveriges ekonomi och samhälle. Resilienta informationssystem och dess nyttjande är därför viktig för Sverige för att skydda samhället från de potentiellt stora effekterna av just dessa störningar.

Fokusområdets uppdrag

Fokusområdet ska tillhandahålla en nationell arena för resilienta informationssystem. En arena som ska fungera som en plats där olika aktörer kan mötas och diskutera frågor kopplade till resilienta informationssystem och digital resiliens. En arena som skapar möjligheter för aktörer att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap, och därmed bidra till att stärka det nationella informationssystemet och den nationella kapaciteten att förhindra digitala störningar.

För att stärka den nationella kapaciteten kommer fokusområdet löpande att erbjuda och bjuda in till sammankomster av olika karaktär, tillhandahålla och samordna ett nätverk samt på olika sätt sprida kunskap och forskning inom området. Inom ramen för projektet kommer RISE även bedriva omvärldsbevakning.

Önskar du veta mer om projektet och dess olika aktiviteter kontaktar du någon av nedanstående kontaktpersoner.

Sammanfattning

Projektnamn

Resilienta informationssystem

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

9'500'000 SEK

Finansiärer

RISE Research Institutes of Sweden

Projektmedlemmar

Till webben!

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Carl Heath
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Projektledare

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.