Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ola Ritzén Linde

“För att lyckas med omställningen krävs samarbete i hela värdekedjan”

18 april 2023, 09:51

Ola Ritzén är Business Development mgr Large projects på Linde Gas, och sitter i styrgruppen för SHDC. 

Vad gör Linde?  

– Linde är ett ledande globalt industrigas-och teknikföretag som tillverkar, distribuerar och säljer gas och gasrelaterade teknologier och tjänster. En av våra huvudprodukter sedan decennier är vätgas, där vi är en stor aktör. Linde omsätter idag drygt 2 BUSD/y inom vätgas och både tror och satsar stort på vätgas. Vi är en stor aktör i hela vätgas-värdekedjan och har erfarenhet, kunskap och tekniker från sourcing av råvara, produktion, rening/komprimering/flytandegöra till att, distribuera och användaa vätgas. 

Varför tycker du att det är viktigt att samlas kring svensk vätgasutveckling, exempelvis som inom SHDC? 

– Vätgas med noll eller låga CO2 utsläpp (grön och blå) är en viktig komponent för att minska den globala uppvärmningen. För att lyckas med den omställningen krävs samarbete i hela värdekedjan. Allt från energi, tillverkning och användning, kunder samt investeringar. Linde kan bidra med erfarenhet, kunskap, tekniker och minska både ekonomisk och teknisk risk, men vi behöver samarbetspartners. SHDC är en utmärkt plattform för att knyta kontakter, diskutera viktiga frågor och möjliggöra utvecklingen av vätgas som energibärare. 

Vad är särskilt intressant (eller utmanande) med svensk vätgasutveckling just nu?  

– Det är många storskaliga och mindre projekt i startgroparna. Dock krävs tillgång på konkurrenskraftig energi, klara spelregler och lönsamhet för företag att fatta investeringsbeslut och genomföra planerna.