Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Genomförda event SHDC

Dokumentation av eventen finns längst ner på sidan. 

Genomförda event

The future of hydrogen production

Vi ser många vätgasproduktionsprojekt i planeringsfasen. Investeringarna baseras på framtida antaganden om vätgasproduktionskostnader. Men vad är rimligt att förvänta sig? Om fem år, vilken teknik ser vi på marknaden, vad är på ingång och vad kommer den totala produktionskostnaden att vara?

 • Stockholm, Jernkontoret
 • Två dagars konferens
 • 18-19 oktober

Program

Building the Nordic Hydrogen Economy

I norra Sverige och Finland sker vätgasutvecklingen snabbt. Hur kan regionerna samverka för att fortsätta ta kliv framåt inom vätgasrelaterad verksamhet, forskning och uppbyggnad av infrastruktur?

 • 24-25 januari 2023
 • Samverkan mellan SHDC, BotH2nia, CH2ESS vid Luleå Tekniska Universitet, Invest in Norrbotten, Swerim
 • Program
 • Sammanfattning av eventet
 • Media: 
  • Icke-reglerna som sinkar satsningarna på vätgas i norr. SVT

Vätgasutvecklingen i USA och Kanada

Inflation Reduction Act (IRA) blev amerikansk lag den 16 augusti 2022. En betydande del av IRA är ett massivt stöd till sektorn för ren energi, inklusive vätgas. Kanadas regering fastställde sitt åtagande att utveckla en ren vätgasekonomi i december 2020 när de publicerade en Kanadensisk vätgasstrategi. År 2050 avser landet att leverera upp till 30 procent av sin energi i form av vätgas och bli en av de tre främsta producenterna av ren vätgas globalt.

 • 21 februari 2023
 • Samverkan mellan SHDC och Business Sweden
 • Presentationer från Business Sweden, The Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association, ABB, Siemens Energy, Linde
 • Panelsamtal mellan Energigas Sverige, Fortum, Vätgas Sverige och Business Sweden

Seminarium om säker vätgashantering

I mars 2023 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en reviderad version av föreskriften om hantering av brandfarliga gaser ”MSBFS2020:1” på remiss. Revideringen fokuserar på nya specifika regler för vätgashantering, samt inkluderar en ny bilaga om säkerhetsavstånd för vätgas. Dokumenten, på svenska, finns här: Remisser om föreskrifter och allmänna råd (msb.se)  

Syftet med detta online-evenemang är att ge ökad förståelse, bidra med kunskap och diskussioner om nuvarande och kommande regelverk för säkra vätgasinstallationer, men även att förstå hur detta fungerar i verkligheten: både i installationer och tillstånd.  

Vad är nytt i kommande regelverk om vätgashantering, vad kan kommande tillståndsprocesser och installationer lära av tidigare installationer och hur kan vi fortsätta utvecklingen av detta viktiga ämne? 

Välkommen till detta event av Swedish Hydrogen Development Center om säkra vätgasinstallationer! 

 • Digitalt
 • 16 maj 2023 kl 9.45-12.00

Här kan du läsa mer om seminariet och programmet.

Dansk utblick

För ett år sedan enades den danska regeringen om en Power-to-X-strategi för att påskynda utvecklingen av gröna väte- och e-bränslen för att placera Danmark i en ledande europeisk position inom området. Vad har hänt sedan avtalet slöts, och vilka planer kommer förverkligas?

 • Digitalt
 • 2 juni 2023 kl 9.45-12.00

Här kan du läsa mer om seminariet och programmet

Johan Sandstedt

Kontaktperson

Johan Sandstedt

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 228 42 77

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan M Ahlström

Kontaktperson

Johan M Ahlström

Forskare

+46 10 228 45 35

Läs mer om Johan M

Kontakta Johan M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.