Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsanalys på vetenskaplig grund

Kraven från samhället, kunder, partners och myndigheter blir allt högre och mer omfattande. Förutom klimatkrav finns idag flera krav på till exempel resurseffektivitet, biodiversitet, vattenanvändning och energianvändning. Har ni koll på ert samlade klimatavtryck? Vet ni hur mycket vatten och energi det går åt i er produktion? Har ni ställt tydliga klimatkrav mot era underleverantörer? Har ni kontroll på era restströmmar? Det är några av de frågor som är relevanta att ha svar på för företag idag. En oberoende hållbarhetsanalys hjälper er att ta rätt och långsiktiga beslut. Det ger er verksamhet en mer hållbar utveckling och stora fördelar mot era konkurrenter.

Vad är en oberoende hållbarhetsanalys?

Hållbarhetsanalys är ett samlingsnamn för olika metoder att mäta hur hållbar en verksamhet är utifrån givna miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Exempel på hållbarhetsanalyser kan vara klimatavtryck (sk. Carbon footprint) eller miljövarudeklarationer (EPD), det kan också vara sociala livscykelanalyser. RISE är ett statligt oberoende forskningsinstitut som genomför oberoende hållbarhetsanalyser för såväl företag som branschorganisationer eller kluster. RISE kombination av kompetens inom hållbarhetsanalys samt djup teknisk kompetens ger oss en unik möjlighet att ge våra kunder välgrundade förbättringsförslag. Vi sätter samman ett unikt team med de kompetenser som är relevanta för er verksamhet, bransch och förutsättningar.

Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhetsanalys - sex metoder

På RISE genomför vi oberoende hållbarhetsanalyser utifrån sex olika metoder
Livscykelanalys (LCA) – analys av en produkts eller tjänsts påverkan på miljön för att därefter kunna utvecklas för en mer hållbar framtid.
Livscykelkostnadsanalys (LCC) – analys av totalkostnaden för en produkt, tjänst, investering etcetera under hela dess livslängd. Med denna metod kan man göra relevanta jämförelseanalyser mellan olika alternativ.
Material Flow Analysis (MFCA) – analytisk metod för att kvantifiera materialflöden och lager av material eller ämnen i ett system.
Teknoekonomisk analys – analytisk metod för att demonstrera tekniska och ekonomiska möjligheter, fördelar och tekniska gränser för en given process.
Social livscykelanalys (Social LCA) – analys av hela värdekedjan utifrån 54 olika kvalitativa och kvantitativa indikatorer inom områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, barnarbete, rättvis lön, arbetstid, lokal sysselsättning och ekonomisk tillväxt, diskriminering och social well-being.
Cirkularitetsmätning – analys av hur stor andel av en produkt, tjänst, process eller verksamhet som har använts tidigare samt värdet på denna andel.

Tillsammans utgör de en komplett oberoende analys för hållbarhet där vi tittar på både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Beroende på bransch och utmaning så väljs vilka metoder som används. Man kan också välja att göra en hållbarhetsanalys utifrån en eller två hållbarhetsaspekter.

Hållbarhetsanalys för er hållbarhetsrapport

Genom att samarbeta med RISE får ni en oberoende hållbarhetsanalys som kan användas som grund för era framtida satsningar, strategier och investeringar. Den ger också en verifiering av det som ni redan gör bra ur hållbarhetssynpunkt.

RISE är ett statligt forskningsinstitut och rapporterar direkt till Näringsdepartementet. Alla steg i analysprocessen genomförs helt utan subjektiva intressen och resultatet blir således en oberoende hållbarhetsanalys som kan fungera som stommen för era framtida strategiska beslut för verksamheten.

Varför ska man göra en oberoende hållbarhetsanalys?

En oberoende hållbarhetsanalys är det viktigaste underlaget för verksamhetens framtida strategier och investeringar. Analysen är en gedigen genomlysning både inom verksamheten och de yttre faktorerna som påverkar hur hållbar verksamheten är. Det kan till exempel handla om materialströmmar, tekniker, underleverantörer och livscykelperspektivet.  

En oberoende hållbarhetsanalys framtidssäkrar er verksamhet och ger er verktyg för att följa upp på era olika hållbarhetsmål, få en bild av hur hållbar er verksamhet är och ta rätt hållbara beslut. Det ger er en konkurrensmässig fördel och säkerställer att ni är relevanta i framtiden.  

Hur går det till och vad får vi?

Vi träffas i ett första möte runt era behov och följer sedan upp med ett återkopplande möte kring offert och process. Dessa möten är kostnadsfria. En offert på en oberoende hållbarhetsanalys börjar på 50 000 kronor och beror på omfång och komplexitet. Därefter sätts ett team på RISE ihop utifrån de kompetenser som krävs. Processen avslutas med en presentation av den oberoende hållbarhetsanlysen, tolkning samt förslag på förändringar för att ni ska nå era uppsatta mål. Samtidigt överlämnas rapporten i valfritt format.

Vill du veta mer om detta? Kontakta oss gärna.

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Inger-Lise Svensson

Kontaktperson

Inger-Lise Svensson

Avdelningschef

+46 10 516 51 35

Läs mer om Inger-Lise

Kontakta Inger-Lise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.