Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tekno-ekonomiska analyser

Är ni trötta på att inte förstå den tekno-ekonomiska potentialen för er hållbarhetsresa? – Vi kan hjälpa!

Nya lösningar för en hållbar framtid

Inom tekno-ekonomi fokuserar vi på att skapa ekonomiska modeller, men eftersom ekonomi inte är den enda faktorn till att skapa en lönsam affär, förenar vi därför olika områden, olika roller, arbetsuppgifter och perspektiv i en större uppgift. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi konkurrenskraftiga lösningar och förutsättningar som driver den hållbara utvecklingen framåt. På riktigt.

Vårt erbjudande

Inom tekno-ekonomiska analyser kan vi erbjuda behovspassat stöd till omställningsledning såsom omvärldsanalys, strategiska färdplaner, framtidsscenarier och policyutveckling. Vi kan även på en mer detaljerad nivå gå djupt och skapa ekonomiska modeller som byggs upp med tillämpad forskning och utveckling från våra test- och demoanläggningar, industriella processer, expertstöd inom problemlösning och uppskalning samt innovationsledning. Vi kan ta era komplexa utmaningar och göra dom konkreta.

Tillsammans skapar vi värde

Genom tekno-ekonomi som verktyg vill vi hjälpa er att förstå den ekonomiska potentialen så tidigt som möjligt och frigöra er innovationskraft. Vi anpassar vårt arbetssätt och metodik efter era behov och bygger långsiktiga relationer som skapar värde för både er och för Sverige.

Vi utgår från ert behov och lyfter er horisont

Det betyder att vi:

  • Fokuserar på nytta och att skapa värde i varje steg
  • Navigerar i komplexitet, mellan olika samhällsaktörer (stora som små) och frågeställningar med olika svårigheter - och samtidigt behåller fokus i förändring, utan att tappa fotfästet
Alexander Wahlberg

Kontaktperson

Alexander Wahlberg

Ingenjör

+46 72 544 69 89

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Så ska kostnader för lagring av koldioxid minskas

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid. RISE undersöker nu hur infångst och lagring av koldioxid kan tillämpas effektivare inom processindustrin. Målet är att reducera kostnader med mins…
Berättelse

Stora kostnader vid driftavbrott i IT-system

Idag är vi helt beroende av IT-tjänster. Både inom den privata och den offentliga sektorn. Hela det moderna samhället är uppbyggt på fungerande IT-tjänster och driftavbrott får stora konsekvenser. Allt fler företag och myndigheter…
Projekt

Vindkraftens förmåga att leverera systemtjänster till elnätet

Mängden elektricitet från vindkraft ökar stadigt, det är därför viktigt att vindkraften också bidrar till ett stabilt och robust elnät i framtiden. RISE fokuserar i detta projekt på att utreda vindkraftens möjliga och kostnadseffe…
Projekt

Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol

I detta projekt genomfördes en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel, antingen genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter el…
Projekt

Infrastruktursval för Sveriges bredbandsmål, en teknoekonomisk studie

Sverige har som mål att 98 procent av landets befolkning ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 1 Gbit/s senast 2025. Investeringarna i fiberbaserade bredbandsnät bromsade under det senaste året och risken finns nu att…
Berättelse

Snabbväxande Umeå satsar på cirkulär ekonomi

Umeå är enda staden i Norden som ingår i OECD:s program för cirkulär ekonomi. Arbetet som går ut på att minimera avfall och maximera återvinning och återanvändning av resurser har redan påbörjats. RISE finns med i arbetet som komm…