Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Redovisning av materialflödeskostnader

Behöver ni stöd i att bedöma kostnader för resursineffektivitet i ert system, och sedan strategiskt utveckla resurseffektivitet inom er verksamhet? RISE kan stödja er i användning av ISO 14051, ISO 14052 och ISO 14053 för att göra detta i enlighet med PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cykeln för ständiga förbättringar.

På RISE kan vi hjälpa er att utveckla er verksamhet och bedöma värdet av ökad resurseffektivitet genom att beräkna kostnader orsakade av ineffektiva processer och system. Vi gör detta genom att stödja er i implementering av standarder ISO 14051, ISO 14052 och ISO 14053 med fokus på material- och energiflöden.

Dessa standardiserade metoder används av ett antal företag i t ex Japan och Tyskland, där lönsamma åtgärder för resurseffektivitet har påvisats både för små och större verksamheter och system. Metoderna är en del av ISO 14000-serien av standardiserade metoder för miljöledning, och följer således PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cykeln för ständiga förbättringar.

Syftet med ISO 14050-serien är att kunna bedöma kostnader för resursineffektivitet i ett system. Systemet kan vara en process, ett SMF, en industriell anläggning, en industripark, en värdekedja/ett värdenätverk, en kommun eller region.

En grund för lönsamhet för resurseffektiva åtgärder där outnyttjade restströmmar används i andra system som råvara kan byggas upp genom att kostnadsberäkna produktionen av avfall (sk. negativa produkter) och emissioner. Metoden kan således användas både för att identifiera kostnadseffektiva lösningar inom industriell och urban symbios och för resurseffektivisering av den egna verksamheten.

På RISE använder vi en kommersiell programvara och en egenutvecklad Open Source-programvara för utveckling och implementering. Vi kan med hjälp av dessa programvaror utveckla lösningar som passar specifika förutsättningar. Vi kan även koppla programvaror till andra verktyg samt digitalt integrera dessa till befintliga informationssystem hos intressenter.

Vi arbetar även med att utveckla och integrera metoden beskriven i ISO 14051 – ISO 14053 för nya tillämpningar. Den kan exempelvis användas för att utföra LCC-analyser eller integrerat med andra metoder som t.ex. Processintegrationsmetoder, LCA, Social Network Analysis, och System Dynamics/Agent based modeling.

Är ni intresserade av samverkan inom området effektiv resursanvändning och hur man kan räkna på kostnader och värdet av åtgärder i ett större och långsiktigt perspektiv, kontakta oss gärna för en diskussion!

Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Sommarin

Kontaktperson

Per Sommarin

Forskare

+46 10 516 60 69

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.