Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mäta cirkulär ekonomi

Fler som satsar på cirkulär omställning borde mäta mer. Det som blir mätt blir gjort. Och så att man vet om det man gjort gjorde någon nytta eller inte.

Det som blir mätt blir gjort. Och när det kommer till viktiga, trendiga och komplexa fenomen som cirkulär omställning blir behovet av mätning desto större. Vi på RISE är ledande inom att mäta den cirkulära ekonomin. Vi har testat cirkulära mätetal på tjogtals företag, vi har tidiga, fina och välciterade forskningsartiklar på ämnet, vi har hjälpt stora cirkulära affärer genomföras med hjälp av cirkulära mätetal, vi har mätt hur konsumenters betalningsvilja förändras med cirkulära mätetal, vi är engagerade i internationellt standardiseringsarbete för cirkulära mätetal, och vi rådger t.ex. Delegationen för cirkulär ekonomi kring mätning av cirkulär ekonomi.

På organisatorisk nivå möjliggör cirkulära mätetal att få in cirkulär omställning som parameter i etablerade ledningssystem att jobba med ständiga förbättringar. Från att cirkulär omställning har varit en fråga om innovation driven av visioner kommer successivt cirkulär omställning framöver behöva drivas av processer. Så att alla kan vara med.

  • Exempel: Vi har i projektet TRACE 3 testat beta-mätetal från den nya kommande cirkulär ekonomi ISO-standarden. Och vi har i relaterade projekten TRACE1 och 2  jobbat med mätetalet C som del av ISO-14000-baserade ledningsystem i flera företag. 

På marknadsnivå möjliggör cirkulära mätetal för cirkulär efterfrågan (t.ex. upphandlingar). Detta är avgörande för en cirkulär omställningen, då det gör cirkulär ekonomi till en konkurrensdimension. Marknadskonkurrens driver i sin tur innovation.

  • Exempel: Vi har i projektet Mäta cirkulära affärsmodeller mätt hur konsumenter påverkas av annonser med olika nivåer av cirkularitet (i procent). 

På kunskapsnivå bidrar cirkulära mätetal till att ta bort fluffet och missförstånden. Cirkulär ekonomi har blivit otroligt trendigt samtidigt som det rör sig om en mycket komplext fenomen med snabb innovationstakt. Det finns förestås risk för mytbildning, dåligt underbyggda påståenden och ibland kanske också rena opportunistiska lögner från olika aktörer. Cirkulär mätning möjliggör att tala om och få fram tydliga och raka svar på cirkulär ekonomi-frågor.

  • Exempel: I projektet mäta cirkulära produkter påvisade vi att cirkulära produkter faktiskt oftast har lägre miljöpåverkan än andra jämförbara produkter i flera olika produktkategorier.

Vid behov säljer vi mätningar av cirkulär ekonomi-prestanda som en snabb, tydlig och förhållandevis enkel tjänst. Ännu hellre inleder vi med öppna diskussioner inställda på ett långt och djupt partnerskap för långsiktigt lönsam cirkulär omställning. Gärna inklusive tillämpade forskningsprojekt kring hur just din bransch särskiljer sig samt hur ni bäst kan utveckla er cirkulära prestanda.

Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

+46 70 874 51 85

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Mäta cirkulära affärsmodeller

Hur mäter vi kostnadseffektivt den cirkulära ekonomin? Ger högre cirkulär ekonomi-prestanda ökad efterfrågan? Hur ökar vi spridningen av cirkulära affärsmodeller i samhället (via mätning)? Det är temat för de tre arbetspaketen i p…
Projekt

Att mäta Cirkulär Ekonomin i byggindustrin: Hasopors skumglas produkt

RISE samarbetar med företag som har intresse av att mäta cirkularitet i sina produkter och tjänster. Nyligen samarbetade forskare på RISE med Hasopor AB för att mäta cirkulariteten hos deras skumglasprodukt, som används som lättfy…
Projekt

Cirkulära indikatorer i företags nyckeltal - pilotstudier

För att övergången till cirkulära affärsmodeller ska lyckas måste nya nyckeltal, indikatorer och strategier för att följa upp framstegen användas. Att hitta CE-indikatorer som är tydliga, enkla att applicera och kommunicera är en …
Projekt

Public PROcurement with a Circular Economy EDge

Offentliga myndigheter är stora globala konsumenter och spelar därför en viktig roll i produktions- och konsumtionsdynamiken, inklusive den hållbara. Bevis visar emellertid att det finns ett antal viktiga frågor som förhindrar ett…
Berättelse

Det som blir mätt blir gjort

Cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan, och kan ge kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar för företag. Men idag är det svårt att mäta hur cirkulär en produkt eller affärsmo…
Berättelse

Hur stor del av min stol är återanvänd?

Vi förbrukar i dag långt mer resurser än vad planeten mäktar med. En lösning på problemet är att ställa om till cirkulär ekonomi och att ta till vara befintliga material bättre. Därför har nu ett helt nytt mått testats, som hjälpe…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Område

Livscykel­analys

Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att ta reda på vilken påverkan på miljön en produkt eller tjänst har för att de därefter ska kunna utvecklas för en mer hållbar framtid. Vanligen hör vi om begreppet när det gäller produkter. Hur …