Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

LCC - Ekonomiska beräkningar för en hållbar omställning

Bristen på behovsanpassade ekonomiska modeller är en stor flaskhals för samhällets och industrins hållbara omställning. Osäkerheter kring investeringar, logistik och affärsmodeller mellan sakägare försvårar bolagens möjlighet att bedöma och hantera risker kring införande av nya teknologier, innovationer och processer.

På RISE arbetar vi därför med ekonomiska livscykelberäkningar (LCC) tillsammans med våra kunder för att hjälpa dom att förstå vilken väg som ger mest värde för insatta pengar. Vi utvärderar den ekonomiska genomförbarheten och dess inverkan på affärsmöjligheterna. Vi har vana från att hjälpa alltifrån innovativa entreprenörer att kartlägga just sin framtida ekonomiska potential, till att stötta kommuner med att beslutsunderlag för att tidigt förstå potentialen i nya hållbara lösningar såsom vätgas eller nya typer av byggnationer kan medföra på sikt. 

Med LCC som verktyg så samlar vi in den totala kostnaden och intäkten som ett system eller produkt genererar under dess livscykel. Beroende på ambition och behov kan vi även ta in metakostnader som produktionstid, räntor eller underhåll av en produkt in i våra modeller. LCC kan användas för att utvärdera och jämföra olika alternativ vid kommersialisering av en innovation, produktion av en ny typ produkt eller förstå vilken process som är rimligast utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

Oberoende expertis

Som oberoende part kan RISE experter bidra till att ta fram innovationer inom tjänster och produkter, facilitera dialog och samverkan mellan intressenter, ta fram systemanalyser på lokal, nationell och global nivå för att förstå det ekonomiska värdet en innovation eller systemförändring kan innebära. Vi har dessutom tillgång till ett brett nätverk av experter inom både tekniska områden som exempelvis produktutveckling, återvinning, energimodellering eller produktionsprocesser, och områden med systemperspektiv såsom marknadstrender, industriell symbios och policies som vi kan ta stöd av under vårt arbete med LCC.  

Vad erbjuder vi mer konkret? 

LCC är en metod där vi tillsammans med kundens och/eller vår tekniska expertis kan bryta ned, beskriva och skapa ekonomiska prognoser baserat på kundens unika behov och ekosystem. Vi identifierar nuläge och genom dialog, definition av systemgränser och analys av systemet, så tar vi fram förslag hur er önskade förändring påverkar er utifrån ett ekonomiskt perspektiv. En sådan analys kan användas i ert interna utvecklingsarbete eller som ett beslutsunderlag till en styrelse. Vi ger er en opartisk second opinion och kan föreslå nya projekt, metoder eller samarbetspartners för att ta er verksamhet framåt. 

Helt enkelt, vi hjälper er att förstå dom ekonomiska möjligheterna som en omställning kan innebära steg för steg.

Vill du veta mer? Kontakta oss så lägger vi upp en plan som passar just era behov!

Alexander Wahlberg

Kontaktperson

Alexander Wahlberg

Ingenjör

+46 72 544 69 89

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.