Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur ser verifierings- och valideringsprocessen ut?

Verifiering tillämpas när det gäller ett påstående angående något som har hänt, tex en rapport eller en deklaration. Validering tillämpas när det gäller en framtida användning eller ett beräknat utfall och då i form av en bekräftelse på rimligheten. Verifiering sker gentemot ett program, t ex en ISO standard eller ett program.

Offertförfrågan

Offertförfrågan är normalt skriftlig och ska innehålla uppgifter om vad som ska verifieras/valideras, detaljer kring verksamheten samt enligt vilket program. Grunderna för omfattningen på verifieringen/valideringen bestäms av ägaren till programmet. Omfattningen av uppdraget och priset som offerten beskriver kan under uppdragets gång behöva revideras på grund av resultat och ändrade förutsättningar. Uppdraget planeras och verifierings/valideringslag utses. Alla verifierare/validerare, anställda och kontrakterade är kvalificerade och godkända enligt krav i ISO 17029. Verifierare/validerare får ej medverka i ett uppdrag om opartiskheten kan ifrågasättas. Organisationen kan anmäla veto mot verifierare/validerare. Om det saknas program för det ni önskar verifiera/validera i listan över RISE program för verifiering/ validering, behöver sådant tas fram och en förstudie genomföras för att undersöka om genomförande är möjligt. Fyll i formuläret för att skicka din förfrågan.

Genomförande av verifiering/validering

Varje program specificerar vilka aktiviteter som ska genomföras för en verifiering/validering. Vanligtvis ingår intervju med personal, granskning av styrande och redovisande dokument samt mätningar och resultat. Resultatet presenteras muntligt och skriftligt i en rapport. Rapporten kan innebära att det finns avvikelser som behöver åtgärdas för att ett utlåtande ska kunna utfärdas.

Granskning och utställande av utlåtande

Rapport samt svar på eventuella avvikelser granskas och en oberoende bedömning av underlag görs. Därefter fattas ett beslut och ett utlåtande utfärdas.

Upprepad verifiering/validering

För att hålla verifieringen aktuell och trovärdig kan verifieringen/valideringen behöva upprepas exempelvis för nästa tidsperiod (år). För organisationers samhällsansvar – egendeklaration sker verifieringar med olika omfattning. Vart femte år genomförs en total granskning av egendeklarationen och delar av den granskas mellanliggande år.

Kontakt

Certifiering på RISE

+46 10 516 50 00

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.