Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Centrum för tillämpad AI: AI-spaningar

Från nyhetsbrevet Om AI

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Spaningar Om AI #7

November 2022

1 "Om två år kan en autonom minifabrik för läkemedelstillverkning bli verklighet. Inom processindustrins strategiska innovationsprogram PiiA drivs ett maskininlärningsprojekt för automatiserad tillverkning av biologiska läkemedel och vaccin, bland annat med Lunds universitet, Novo Nordisk och ArgusEye. Genom att digitalisera produktionen och koppla läkemedelsanalysen till en digital tvilling ska de följa molekylernas egenskaper medan de går igenom tillverkningsprocessen. På så sätt ska de snabbare kunna säkerställa att molekylen ligger inom specifikation för att läkemedlet ska bli godkänt. Tillverkning av biologiska läkemedel är resurskrävande men med en helt digitaliserad produktion kan minifabriken ge energi- och resursbesparingar upp till en faktor tio. Dessutom kan läkemedel och vaccin utvecklas fortare så att fler patienter kan få tillgång till rätt läkemedel snabbare." – Peter Wallin, programchef RISE

2 "Tillväxtanalys publicerade den 10 november fallstudien "Varför AI? Förutsättningar, möjligheter och hinder för företag att använda AI". Den huvudsakliga slutsatsen är att reglering, kompetensbrist och datatillgång upplevs av företagen som de största hindren för att implementera AI i verksamheten i större skala. Speciellt efterfrågas kompetens som knyter ihop tekniken med tillämpningsområden inom den egna verksamheten. Har ni dessa hinder för er användning av AI? Ta kontakt med RISE!"  – Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

Spaningar Om AI #6

September 2022

1 "Climate Change AI (CCAI) är en samarbetsorganisation som jobbar för motverkande och anpassning till klimatförändringar med hjälp av AI-teknik. Ett projekt som drivs genom CCAI utvecklar AI för detektion av översvämningar i Fiji. Klimatförändringarna kommer leda till fler situationer med extremväder, och därför kan förutsägelser av olika katastroftillstånd bli viktigt den närmaste framtiden. I Indien och Bangladesh driver Google ett program där man utvecklar AI-drivna modeller för att förutsäga översvämningar med hjälp av djupa neuronnät (deep learning). Dessa är bara exempel på där AI-driven teknik gör nytta för mänskligheten i kristid. Med Digital Earth Sweden och ett antal olika forskningsprojekt kring AI och klimatet driver även RISE på utvecklingen för att hjälpa att ta oss an de utmaningar som vi står inför under de kommande klimatförändringarna." – Olof Mogren, Senior machine learning researcher RISE

2 "AI-genererade konstverk är otroligt populära just nu och utveckling går snabbt. Det är nu möjligt att generera fotorealistiska bilder direkt i datorn, utan att använda externa tjänster som tex Open-AIs DALL-E. Stability AI är ett startup som utvecklar AI-modellen "Stable Diffusion", en komplex modell som tränas på bilder från internet. Efter en testversion som var tillgänglig för forskare har företaget nu officiellt släppt modellen, som kan användas av vem som helst (med en GPU) för att skapa bilder från textuppmaningar. Till skillnad från exempelvis Midjourney, DALL-E och andra modeller/generatorer, syftar Stable Diffusion till att skapa fotorealistiska bilder först och främst - något som redan har lett till kontroverser om "deepfake". Den kan också konfigureras för att efterlikna en viss artists stil.". –Edvin Listo Zec, forskare federated learning och distribuerad maskininlärning RISE

Edvins bilder genererade med Stable Diffusion


Bild 1: A painting of a finnish lapphund in snow
Bild 2: Scientist hiking up on a mountain during a sunset
Bild 3: A sea on another planet, painting by hilma af klint

Spaningar Om AI #5

Maj 2022

De senaste veckorna har vi sett riktigt spännande nyheter på AI-fronten. 

"Med agenten Gato visar Deepmind hur ett och samma neurala nätverk kan utföra flera olika uppgifter: spela Atari, beskriva bilder, chatta, stapla block med en riktig robotarm - och mer - och bestämmer utifrån sitt sammanhang om det ska producera text, flytta robotarmar, trycka på knappar eller andra handlingar. Vi närmar oss steg för steg mer generell AI." – Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

2 "Vi har tidigare sett OpenAIs DALL-E och DALL-E 2 generera fantasifulla bilder från beskrivningar i text. Googles nya modell Imagen tar detta till en helt ny nivå med häpnadsväckande detaljrika fotorealistiska bilder som genereras från komplexa beskrivningar. Imagen bygger på förmågan i stora språkmodeller att förstå text och storleken på språkmodellen är viktigare än för bildmodellen. –Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

"Språkbaserad AI har på senare år gjort stora framsteg tack vara storskaliga språkmodeller som tränas på enorma mängder text. En baksida med denna utveckling är att de flesta av världens 7000 språk inte har tillräckliga resurser för att hänga med i utvecklingen. Därför valde Association for Computational Linguistics temat ”Language Diversity: from Low-Resource to Endangered Languages” när de arrangerade sin konferens i Dublin i förra veckan," – Joakim Nivre, forskare i språkteknologi

"Att strömningstjänster för musik använder AI för att förbättra lyssnarupplevelsen är knappast nyheter, men teknologin kan göra mer än att rekommendera låtar. Holly+ är en voice model där ett röst- eller sångklipp kan matas in och omvandlas till att låta som någon annan. Det går med andra ord att sjunga med någon annans röst. Modellen är än så länge baserad på artisten Holly Herndons röst, men tänk dig att i framtiden kunna sjunga karaoke och låta som Beyoncé. Det här är en utveckling som har potential att skaka om musikindustrin" – Anna Tjellander, kommunikatör AI 

Spaningar Om AI #4

Mars 2022

"Reinforcement learning (RL) är en kraftfull AI-teknologi som bl a Deepmind har gett världsberömmelse genom sina brädspelande AI-system AlphaGo och MuZero. På senare tid har de visat fler exempel på hur RL kan användas för att lösa verkliga problem och nyligen har de fått mycket uppmärksamhet för två sådana exempel, för komprimering av Youtube-videor och för att styra fusionssystem." – Aleksis Pirinen, senior forskare i maskininlärning

2 "Ett ramverk som förenar dem alla? Under parollen “Geometric Deep Learning” visar Michael Bronstein med kollegor hur de flesta framgångsrika neuronnäten från det senaste årtiondet, som CNN, RNN, GNN och Transformers, kan beskrivas på ett enhetligt sätt i samma generella ramverk, och hur detta ramverk kan användas för att konstruera helt nya neuronnät för komplexa domäner som sociologi, biologi och läkemedel." – Erik Ylipää, forskare i djup maskininlärning

"Kan AI möjliggöra fusionsreaktorer och en hållbar lösning på världens energiförsörjning? Deepmind och EPFL rapporterar ett viktigt steg mot en sådan framtid i tidsskriften Nature. Så kallade Tokamak-reaktorer bygger på att forma och bibehålla plasma med hög temperatur i en ring (toroid) med hjälp av magnetspolar. Forskarna har nu visat hur dessa kan styras med stor generalitet och flexibilitet med hjälp av reinforcement learning.” – Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

Spaningar Om AI #3

Januari 2022

1 "En tydlig trend ifrån EU-kommissionen är att skapa mer delaktighet och att samordna fler initiativ för att stärka den långsiktiga hållbara utvecklingen baserat på europeiska värderingar.  En del är att man valt att sammanföra olika organisationer till en ny stark röst om AI, Data och Robotik. Fokus är att ta vara på det som gjorts, ha människan och den gröna förändringen i fokus samt att stärka de spjutspetsar vi idag har. En ny organisation AI, Data and Robotics Association (Adra) har bildats som förhandlar med kommissionen om arbetsprogram och ger inspel i viktiga frågor. RISE medverkar och nu nyligen så har vi t ex gett synpunkter på utkastet arbetsprogrammet 2023-2024 för Horizon Europe." - Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver

"Jeff Dean är en av världens ledande datavetare. Han leder Google AI och har varit med och tagit fram några av Googles mest kända teknologier som TensorFlow, MapReduce, BigTable och Spanner. I sin årliga betraktelse över forskningstrender så listar han och diskuterar fem områden inom maskininlärning (ML) som han bedömer kommer att få en stor påverkan på människors liv, större än någonsin tidigare." - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

3 "Utveckling av operativa AI-lösningar kräver samverkan mellan utvecklingsingenjörer och den nya yrkesgruppen data scientists. Här kan man räkna med vissa kulturkrockar! Nu börjar de första expertgranskade studierna i ämnet dyka upp. Forskare från Carnegie Mellon University studerade 28 bolag och fann tre primära samarbetsområden där det oftare blir fnurra på tråden 1) krav och projektplanering, 2) träningsdata och 3) produktintegration. Forskarnas råd är att utvecklingsorganisationer aktivt ska jobba med att stötta den tvärdisciplinära kommunikationen. Studien kommer att presenteras på ICSE 2022 och en preprint finns öppet tillgänglig." – Markus Borg, senior forskare mjukvaruutveckling

Spaningar Om AI #2

December 2021

"Den mänskliga påverkan på djur och växtliv är tydlig. Initiativet AI for Earth visar att AI kan användas för att monitorera både djur- och växtliv. Denna typen av monitorering kan hjälpa oss fatta beslut för fortsatt mänsklig utveckling som även värnar om vår natur. Nationella och globala datamängder som spänner över tid och rum blir
viktigare, och medborgarforskning - där medborgare gör sin röst hörd genom att samla in och dela data - kan bli en viktig möjliggörare." - John Martinsson, forskare i deep learning

"Vetenskapliga beräkningar och AI närmar sig snabbt varandra, både i användningen av högpresterande datorsystem (HPC) och i nyskapande kombinationer av klassisk vetenskaplig simulering och modern maskininlärning. De 23 författarna till Simulation Intelligence: Towards a New Generation of Scientific Methods presenterar en roadmap för denna fortsatta konvergens, med stor relevans för klimatmodeller, materialutveckling, medicin, med många fler områden." - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

3 "Den framväxande konvergensen mellan HPC och AI har även lett till förändrade sätt att testa och rangordna HPC-system genom testet HPL-AI. Medan vetenskapliga beräkningar inom traditionell HPC ofta kräver flyttal med 64-bitars noggrannhet så klarar sig maskininlärning ofta med 32 bitar eller mindre. Detta har lett till ett starkt intresse för hårdvaruplattformar som förenar dessa krav med höga prestanda och energieffektivitet." - Martin Körling, senior forskare AI-plattformar och infrastruktur

"Skillnaden mellan korrelation (att händelser förekommer tillsammans) och kausalitet (att den ena händelsen har orsakat den andra) är en fundamental fråga inom dataanalys, med stor betydelse för statistik, datavetenskap, medicin m fl områden. I och med att AI-området rör sig mot mer autonoma system, som själva ska agera i världen, blir denna distinktion ännu viktigare - om systemet aktivt ändrar någon faktor, vilka andra faktorer kommer att påverkas och hur mycket? Den som la grunden till det moderna området kausal inferens är Judea Pearl. Hans bok Causality (2000) beskriver området i detalj. Nyligen har han skrivit The Book of Why (2018), avsedd för en lite bredare publik. Båda böckerna rekommenderas varmt." - Anders Holst, forskningsledare inom dataanalys och AI

Spaningar Om AI #1

November 2021

"Microsoft har startat ett projekt som tittar på att bygga datacenter av svamp och algmaterial för att höja återvinningsgraden även på byggnaden. Vi måste tänka mer på hållbarhet och AI. Och vi behöver ställa krav på de datacenter som facitliterar den datahantering som krävs i takt med att AI-användnigen ökar. Var kör vi AI-algoritmerna? Hur hållbart är det datacenter som din algoritm och data huserar? Hur optimerar vi koden så att den blir energieffektiv?" - Tor Björn Minde, Enhetschef ICE Datacenter RISE

"Det är ett monster till bildspel med 188 bilder om den senaste utvecklingen inom AI, men The State of AI är väl värt att bläddra igenom, åtminstone valda delar. Det finns flera avsnitt, Research, Talent, Industry, Politics och Predictions, som alla är intressanta i sig och som du kan hoppa direkt till beroende på dina intressen. Författarna är särskilt intresserade av läkemedelsutveckling och medicin, vilket gör detta till en utmärkt översikt för det området." - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

"This Climate Does Not Exist är en webbsida från MILA i Montreal som visar hur klimatförändringar kommer att påverka vår värld, genom att visa bilder på hur olika ställen kan komma att se ut vid klimatrelaterade katastrofscenarios såsom översvämning och skogsbrand. Bilderna är transformationer av riktiga foton med hjälp av en maskininlärningsteknik som kallas generative adversarial networks (GAN). Kolla in hur områden i din närhet kan komma att se ut vid en katastrof!" - Olof Mogren, Senior machine learning researcher RISE

(Namnet på sidan är inspirerat av "This person does not exist" som använder liknande teknik för att generera ansikten).