Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Centrum för tillämpad AI: AI-spaningar

Från nyhetsbrevet Om AI

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Spaningar Om AI #4

Mars 2022

"Reinforcement learning (RL) är en kraftfull AI-teknologi som bl a Deepmind har gett världsberömmelse genom sina brädspelande AI-system AlphaGo och MuZero. På senare tid har de visat fler exempel på hur RL kan användas för att lösa verkliga problem och nyligen har de fått mycket uppmärksamhet för två sådana exempel, för komprimering av Youtube-videor och för att styra fusionssystem." – Aleksis Pirinen, senior forskare i maskininlärning

2 "Ett ramverk som förenar dem alla? Under parollen “Geometric Deep Learning” visar Michael Bronstein med kollegor hur de flesta framgångsrika neuronnäten från det senaste årtiondet, som CNN, RNN, GNN och Transformers, kan beskrivas på ett enhetligt sätt i samma generella ramverk, och hur detta ramverk kan användas för att konstruera helt nya neuronnät för komplexa domäner som sociologi, biologi och läkemedel." – Erik Ylipää, forskare i djup maskininlärning

"Kan AI möjliggöra fusionsreaktorer och en hållbar lösning på världens energiförsörjning? Deepmind och EPFL rapporterar ett viktigt steg mot en sådan framtid i tidsskriften Nature. Så kallade Tokamak-reaktorer bygger på att forma och bibehålla plasma med hög temperatur i en ring (toroid) med hjälp av magnetspolar. Forskarna har nu visat hur dessa kan styras med stor generalitet och flexibilitet med hjälp av reinforcement learning.” – Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

Spaningar Om AI #3

Januari 2022

1 "En tydlig trend ifrån EU-kommissionen är att skapa mer delaktighet och att samordna fler initiativ för att stärka den långsiktiga hållbara utvecklingen baserat på europeiska värderingar.  En del är att man valt att sammanföra olika organisationer till en ny stark röst om AI, Data och Robotik. Fokus är att ta vara på det som gjorts, ha människan och den gröna förändringen i fokus samt att stärka de spjutspetsar vi idag har. En ny organisation AI, Data and Robotics Association (Adra) har bildats som förhandlar med kommissionen om arbetsprogram och ger inspel i viktiga frågor. RISE medverkar och nu nyligen så har vi t ex gett synpunkter på utkastet arbetsprogrammet 2023-2024 för Horizon Europe." - Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver

"Jeff Dean är en av världens ledande datavetare. Han leder Google AI och har varit med och tagit fram några av Googles mest kända teknologier som TensorFlow, MapReduce, BigTable och Spanner. I sin årliga betraktelse över forskningstrender så listar han och diskuterar fem områden inom maskininlärning (ML) som han bedömer kommer att få en stor påverkan på människors liv, större än någonsin tidigare." - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

3 "Utveckling av operativa AI-lösningar kräver samverkan mellan utvecklingsingenjörer och den nya yrkesgruppen data scientists. Här kan man räkna med vissa kulturkrockar! Nu börjar de första expertgranskade studierna i ämnet dyka upp. Forskare från Carnegie Mellon University studerade 28 bolag och fann tre primära samarbetsområden där det oftare blir fnurra på tråden 1) krav och projektplanering, 2) träningsdata och 3) produktintegration. Forskarnas råd är att utvecklingsorganisationer aktivt ska jobba med att stötta den tvärdisciplinära kommunikationen. Studien kommer att presenteras på ICSE 2022 och en preprint finns öppet tillgänglig." – Markus Borg, senior forskare mjukvaruutveckling

Spaningar Om AI #2

December 2021

"Den mänskliga påverkan på djur och växtliv är tydlig. Initiativet AI for Earth visar att AI kan användas för att monitorera både djur- och växtliv. Denna typen av monitorering kan hjälpa oss fatta beslut för fortsatt mänsklig utveckling som även värnar om vår natur. Nationella och globala datamängder som spänner över tid och rum blir
viktigare, och medborgarforskning - där medborgare gör sin röst hörd genom att samla in och dela data - kan bli en viktig möjliggörare." - John Martinsson, forskare i deep learning

"Vetenskapliga beräkningar och AI närmar sig snabbt varandra, både i användningen av högpresterande datorsystem (HPC) och i nyskapande kombinationer av klassisk vetenskaplig simulering och modern maskininlärning. De 23 författarna till Simulation Intelligence: Towards a New Generation of Scientific Methods presenterar en roadmap för denna fortsatta konvergens, med stor relevans för klimatmodeller, materialutveckling, medicin, med många fler områden." - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

3 "Den framväxande konvergensen mellan HPC och AI har även lett till förändrade sätt att testa och rangordna HPC-system genom testet HPL-AI. Medan vetenskapliga beräkningar inom traditionell HPC ofta kräver flyttal med 64-bitars noggrannhet så klarar sig maskininlärning ofta med 32 bitar eller mindre. Detta har lett till ett starkt intresse för hårdvaruplattformar som förenar dessa krav med höga prestanda och energieffektivitet." - Martin Körling, senior forskare AI-plattformar och infrastruktur

"Skillnaden mellan korrelation (att händelser förekommer tillsammans) och kausalitet (att den ena händelsen har orsakat den andra) är en fundamental fråga inom dataanalys, med stor betydelse för statistik, datavetenskap, medicin m fl områden. I och med att AI-området rör sig mot mer autonoma system, som själva ska agera i världen, blir denna distinktion ännu viktigare - om systemet aktivt ändrar någon faktor, vilka andra faktorer kommer att påverkas och hur mycket? Den som la grunden till det moderna området kausal inferens är Judea Pearl. Hans bok Causality (2000) beskriver området i detalj. Nyligen har han skrivit The Book of Why (2018), avsedd för en lite bredare publik. Båda böckerna rekommenderas varmt." - Anders Holst, forskningsledare inom dataanalys och AI

Spaningar Om AI #1

November 2021

"Microsoft har startat ett projekt som tittar på att bygga datacenter av svamp och algmaterial för att höja återvinningsgraden även på byggnaden. Vi måste tänka mer på hållbarhet och AI. Och vi behöver ställa krav på de datacenter som facitliterar den datahantering som krävs i takt med att AI-användnigen ökar. Var kör vi AI-algoritmerna? Hur hållbart är det datacenter som din algoritm och data huserar? Hur optimerar vi koden så att den blir energieffektiv?" - Tor Björn Minde, Enhetschef ICE Datacenter RISE

"Det är ett monster till bildspel med 188 bilder om den senaste utvecklingen inom AI, men The State of AI är väl värt att bläddra igenom, åtminstone valda delar. Det finns flera avsnitt, Research, Talent, Industry, Politics och Predictions, som alla är intressanta i sig och som du kan hoppa direkt till beroende på dina intressen. Författarna är särskilt intresserade av läkemedelsutveckling och medicin, vilket gör detta till en utmärkt översikt för det området." - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

"This Climate Does Not Exist är en webbsida från MILA i Montreal som visar hur klimatförändringar kommer att påverka vår värld, genom att visa bilder på hur olika ställen kan komma att se ut vid klimatrelaterade katastrofscenarios såsom översvämning och skogsbrand. Bilderna är transformationer av riktiga foton med hjälp av en maskininlärningsteknik som kallas generative adversarial networks (GAN). Kolla in hur områden i din närhet kan komma att se ut vid en katastrof!" - Olof Mogren, Senior machine learning researcher RISE

(Namnet på sidan är inspirerat av "This person does not exist" som använder liknande teknik för att generera ansikten).