Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Betcrete 3.0 - fokusområden

Projektet BETCRETE 3.0 kretsar kring en rad viktiga fokusområden.

Koldioxidsänkor Beräkningar av naturlig karbonatisering bör ingå i klimatdeklarationer som underlag till kravställare. Läs mer.

Effektivt resursutnyttjande och hållbarhetsindikatorer KPI:er dvs branschövergripande hållbarhetsindikatorer kommer att vara centrala för BETCRETE 2.0 projektkonsortium. Läs mer.

Optimering av betongrecept Sverige använder i jämförelse med andra länder betydligt mer cement i sina betongprodukter. Läs mer.

Cirkulär ekonomi , återvinning Vi kommer att utveckla och lansera ett nytt klassificeringssystem för återvunnen betong. Läs mer.

Alternativa bindemedel Att minska cementanvändning utan att försämra betongens kvalité  är önskvärt för hela byggbranschen. Läs mer.

Policy, regelverk och standardisering BETCRETE 2.0 har målet är att identifiera och anpassa policy och regelverk utifrån systemperspektiv. Läs mer.  

Samverkansprocesser Strategier för ledning av dialog- och samverkansprocesser i bred aktörssamverkan baserade på god representation och jämbördiga maktrelationer. Läs mer.

Tillståndsprövningar Modeller för effektiva, transparenta och förutsägbara tillståndsprövningar. Läs mer.

Finansiella omställningslösningar Strategier för finansiella omställningslösningar för implementering av Färdplaner för klimatneutral cement- och betongindustri. Läs mer.

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.