Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Samverkansprocesser

Arbetspaket 2.1: Strategier för ledning av dialog- och samverkansprocesser i bred aktörssamverkan baserade på god representation och jämbördiga maktrelationer.
 

Hållbar omställning kräver samhällsacceptans, stöd och legitimitet för sektorns potential och värdeskapande verksamhet samt för de kritiska investeringar industrin står inför i syfte att uppnå FN:s klimatmål, s.k. social license to operate. 

BETCRETE 3.0 ska agera förutsättningsskapande och bearbeta flaskhalsar i värdekedjan: 

  • analysera och bearbeta det glapp som föreligger mellan regelverk, praxis, marknadsdrivna behov och processer - exempelvis inför tillståndsprocesser och investeringar i hållbar omställning samt 
  • utveckla och sprida kunskap om planering, genomförande och uppföljning av tillståndsprocesser och bidra med modeller för riskreducering vid industrins omställning till klimatneutralitet samt strategier för att hantera och dela finansieringsbehov och risker förknippade med storskaligt tekniskt skifte.

En pilotmodell utvecklas genom att koppla processledning av dialog- och samverkansprocesser i breda aktörskonstellationer till AI-baserade metoder att hantera stora volymer av information; att hitta, ranka och relevansvärdera och därigenom kunna dra lärdom av fakta från tidigare fall och prejudikat.  

Aktiviteter

Kartlägga ’best practices’ för SLO inom betong- och cementsektor nationellt och internationellt.  

Utveckla modell för ledning av samverkansprocesser som utgångspunkt för att säkerställa effektiva tillståndsprövningar samt reducera risk vid finansiering av sektorns omställning (2.2 och 2.3).  

Vem deltar? 

Aktörer från industri, SGU, berörda tillståndsmyndigheter, NGO, parter och sakägare (AP2:1, AP2:2). 

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.