Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Finansiella omställningslösningar

Arbetspaket 2.3: Strategier för finansiella omställningslösningar för implementering av Färdplaner för klimatneutral cement- och betongindustri 
 

Gröna obligationer har diskuterats inom ”BETCRETE 3.0 – klimatneutral cement- och betongindustri” som ett finansieringsalternativ för investeringar i hållbar omställning, men här återstår relaterade frågor att analysera inom projektet. För att komma i fråga för gröna obligationer och krediter, behöver cement- och betongindustrin kunna kommunicera hur viktig den är för såväl samhällets som närliggande branschers omställning och klimatanpassning - och göra det på ett sätt som är trovärdigt, förståeligt och relevant för såväl bank- och finanssektorn som för offentliga finansiärer.  

Aktivitet:  

Analysera finansieringsbehov och risker kopplade till implementering av Färdplaner för klimatneutral cement- och betongindustri. 

Utveckla strategier att hantera och dela finansieringsbehov och risker förknippade med storskaligt tekniskt skifte. 

Branschöverskridande hållbarhetsindikatorer 

Industrins omställning förutsätter att såväl risker som finansieringsbehov förknippade med storskaligt tekniskt skifte reduceras genom att delas utmed värdekedjor. Industrin behöver därför utveckla branschöverskridande hållbarhetsindikatorer och säkerställa kapacitet hos såväl små som stora bolag att mäta, följa och kommunicera sin progress mot klimatneutralitet. Dessa hållbarhetsindikatorer bör vara transparenta med finansmarknadens utveckling av KPI för gröna obligationer och krediter, dvs. bank- och finanssektorns ESG-baserade analys (Environmental, Social, Governance).  

Mätetal för omställning har hittills alltför ensidigt inriktats på klimatrelaterade indikatorer (endast E i ESG), medan hållbar omställning förutsätter att industrin är konkurrenskraftig för att kunna bära sina tids- och kapitalkritiska investeringar, att den har legitimitet samt samhällets acceptans och stöd för de satsningar implementeringen av Färdplaner för klimatneutral cement- och betongindustri kräver. 

Aktivitet: 

Kartlägga internationell utveckling av KPI i relevanta branscher.  

Kartlägga den nordiska finansiella marknadens utveckling av KPI för gröna obligationer och krediter.  

Analysera utvecklingstendenser ur micro- som macroperspektiv. Hur behöver cement- och betongindustrin agera för att vara aktuella för gröna obligationer? 

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.