Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Koldioxidsänkor

Betong kan reagera kemiskt med CO2 och bilda CaCO3 som en stabil förening. Beräkningar av naturlig karbonatisering bör ingå i klimatdeklarationer som underlag till kravställare. 

Nya betongsorter med alternativa bindemedel saknar validerade data för CO2-kapacitet. Målet med fokusområdet karbonatisering är att:

 • Utveckla en strategi för hur naturlig karbonatisering kan användas som CO2-sänkor med innovativa idéer inom ytexponering av betong i hus och infrastrukturobjekt och karbonatisering av betongavfall som ska återanvändas i nya produkter.
  • Beräkningar av naturlig karbonatisering bör ingå i klimatdeklarationer som underlag till kravställare. 
  • Systematisera mätmetoder och beräkningar av karbonatiseringskapacitet beroende på betongsammansättning och exponeringsmiljö.
  • Utveckla strategier för karbonatiserings kolsänkor med instruktion för tillämpning.
  • Undersöka effekter av karbonatisering av betongavfall. 
  • Undersöka karbonatisering av industriella alkaliska biprodukter som flygaska, bottenaska.
  • Utreda tekniska egenskaper, kapacitet att binda CO2, produktion och marknadspotential hos nya betongmaterial och produkter. 
Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.