Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Louise Callenberg

Louise Callenberg: Jag brinner för det mänskliga och etiska perspektivet i den tekniska utvecklingen

26 oktober 2021, 15:18

Louise Callenberg är teologen och entreprenören som brinner för det mänskliga perspektivet i den tekniska utvecklingen. Louise berättar hur hon arbetar för att hjälpa organisationer och samhället att ställa om i den digitala utvecklingen som utmanar invanda strukturer och förändrar demokratins förutsättningar.

Berätta om din bakgrund inom AI och hur du hamnade där du är idag?

Från början är jag beteendevetare och teolog. Jag brinner verkligen för det mänskliga och etiska perspektivet i den tekniska utvecklingen och där kommer denna bakgrund inom mänskligt beteende och livsåskådningsvetenskap verkligen till användning. Det teknikskiftet vi är inne i just nu utmanar hela samhällsstrukturen som vi känner till den, och med den vårt meningsskapande. Hur reagerar vi som människor och samhälle på denna omställning? Och hur kan vi leda genom förändringen för att bevara de värden som behöver överleva en kraftfull samhällsförändring, som digiitaliseringen innebär?

Jag har arbetat med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor i många år. Bland annat Stockholms stad och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Jag började min digitaliseringsresa i privat sektor på Preem på 2000-talet. Under den här tiden insåg jag verkligen vilka resurser som finns i teknik och data för att avlasta och förbättra arbetet – det handlade mycket om att implementera processer och arbetssätt som drog nytta av den tillgängliga tekniken. Det var en mänsklig och inte en teknisk utmaning i många delar. Den insikten har följt mig genom civilsamhälle och offentlig sektor där jag verkat som chef och ledare.

På senare år har mitt främsta fokus blivit på ledarskap. För att digitaliseringen verkligen ska göra nytta krävs ett nytt sätt att leda, ett mindset och attityd till förändring, med nya sätt att styra pengar och nyttjande av teknik. Jag har också jobbat med att riva juridiska hinder i befintliga lagar för att kunna snabba på anpassningen och utvecklingen av verksamheterna, vilket också är en passion jag har. Som fd politiker vet jag att det är politikens roll i detta, att vi ska ha ändamålsenliga lagar för den utveckling och det samhälle som vi vill ha och behöver. Här finns det mycket att göra! Men det finns också mycket juridik att utmana. Det är ofta tillåtet att göra mer än vad man tror, men modet att pröva kräver återigen ledarskap och politisk vilja för att sätta det i verket.

Vad jobbar du med just nu?

Jag har precis startat upp en byrå, Callenberg ARTS, som ska bidra med strategiskt, analytiskt och etiskt stöd i organisationers digitala omställning. Vi ska jobba med metoder och nätverk för förändringsledning och rådgivning inom AI etik och samhällets digitalisering. Här samarbetar jag med några av de bästa inom ledarskap och förändringsledning med digitala och hållbara förtecken. Jag är vidare delägare och styrelseledamot i Public Insights, en start up som bidrar till fler leverantörer på den offentliga marknaden på ett insiktsdrivet sätt och på så sätt ökad kvalitet i våra offentliga verksamheter.

Jag är också med i AI Swedens pilot AI Ethic lab som berör just de etiska frågorna. Vi är en panel på 15 personer som tar oss an case från olika verksamheter som implementerar AI på strategisk och operativ nivå. Vi diskuterar frågor kring till exempel dataintegritet, kompetens och ansvarsfördelning mellan beställare, beslutsfattare och teknikleverantörer med mera.

Jag deltar även i AI Swedens Future of Democracy 2021. Här har vi samtal om den digitala utvecklingen och användningen av smart data och dess effekter på demokratin. Vår mission är att bli en del av samhällsdebatten i kring digitaliseringens konsekvenser i ett samhällsperspektiv.

Vad anser du är unikt med AI-agendan och dess bidrag i Sveriges utveckling som ledande AI-nation?

I AI-agendan samlas personer inom alla samhällets sektorer som arbetar med AI och digitalisering på olika nivåer och från olika perspektiv. Det viktigaste vi gör inom AI-agendan är att bidra med kunskap, erfarenheter och kompetens och ett starkt engagemang för Sverige som AI-nation. Ju fler aktörer som deltar – desto bättre framåtrörelse blir det och desto mer kan vi säkerställa en framgångsrik samhällsstärkande digitalisering.

AI-agendan har också en viktig roll att lyfta upp civilsamhället i omställningen och värna individen och det mänskliga perspektivet. Vad har vi som medmänniskor för nytta av omställningen? Den snabba utvecklingen kräver ett nytt samhällskontrakt där AI och digitalisering är en viktig del. Jag vill tipsa om en rapport från projektet Nysta som tar upp förslag just på hur detta samhällskontrakt bör se ut!

 

Läs mer:

Callenberg ARTS (Linked-In)

Nysta 

AI Sweden Ethics Lab 

AI Sweden Future of Democracy 

Public Insights