Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elin Alsiok, Visit Dalarna

Elin Alsiok, Visit Dalarna: Att kultur, besöksnäring och AI hör ihop är självklart

24 augusti 2021, 14:54

Vi ställde ett par frågor till Elin Alsiok på Visit Dalarna om hur AI kan användas som verktyg i besöksnäringen. 

Berätta om din bakgrund inom AI och din roll på Visit Dalarna

Jag arbetar på Visit Dalarna som Affärsutvecklare med ansvar för kultur. Sedan 2019 har jag varit delaktig i att utforma AI-agendan, då i rollen som entreprenör. Att kultur, besöksnäring och AI hör ihop är för mig självklart.

Vad arbetar Visit Dalarna med kring AI just nu?

I samarbete med bland annat Carl Larsson-gården har vi våren 2021 lanserat en världsunik app där besökare när som helst kan besöka konstnärsparets hem via virtuella 360 turer och fördjupa sig i olika delar. Detta är ett sätt att nå nya marknader och målgrupper. Nationella och internationella gäster ges möjlighet att skapa intresse att sedan besöka vår region. Dessutom kan personer med funktionsvariation besöka en miljö som kanske annars har begränsningar.

I den IT-plattform som vi nu har tagit fram möjliggörs för fler av våra besöksnäringsföretag att på ett enkelt sätt skapa sina egna appar. Det här är ett av våra verktyg för att utveckla, marknadsföra och sälja vår besöksnäringsregion nationellt och internationellt.

Vi har också styrt om vårt bolag från att vara analoga till att bli mer digitala, bland annat genom att stänga våra fysiska butiker och minska andelen tryckt material. Vi har ökat vår digitala närvaro och möter besökarna via sociala mediekanaler. Därmed är detta även en viktig del i vårt strategiska hållbarhetsarbete.  

Hur ser ni på framtiden?

Vi i Dalarna strävar efter att bli norra Europas ledande destination, det kräver att AI finns högt upp på vår agenda. Vi prioriterar kompetensutveckling och implementerar kunskapen i vår besöksnäringsregion för att fortsatt vara i framkant.

Hur kan AI skapa värde för besökaren?

Dagens besökare söker inspiration, information och bokar via digitala kanaler. Förhoppningen är att AI ska kunna bidra till ökad förståelse av gästens unika behov och förväntningar. Då kan vi kommunicera på ett än mer träffsäkert sätt och specialanpassa upplevelser i större utsträckning. Jag tror att AI i framtiden kan effektivisera för våra entreprenörer så att dem kan fokusera på det personliga mötet med gästen. Det personliga mötet kommer att öka i värde.

 

Visit Dalarnas hemsida.