Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klagomål gällande certifiering

I RISE uppdrag att vara ett oberoende och opartiskt institut är klagomålshanteringen en viktig del. Klagomål innebär att kund eller intressent på något sätt är missnöjd med eller lidit skada av vårt sätt att hantera ett ärende. För vår certifieringsverksamhet gäller en särskild hanteringsprocess och klagomålen ska vara offentligt tillgängliga. 

Skicka in ditt klagomål

Ringa klagomål såsom mindre justeringar av t ex ett certifikat (stavfel eller dylikt) görs omgående och bekräftas via mail. Övriga klagomål bekräftas skriftligen med detaljer om handläggningen av ärendet.

Återkoppling

Ringa klagomål såsom mindre justeringar av till exempel ett certifikat (stavfel eller dylikt) görs omgående och bekräftas via mejl. Övriga klagomål bekräftas skriftligen med detaljer om handläggningen av ärendet. 

Om klagomålet riktar sig mot annan certifikatsinnehavare ska denne meddelas att klagomål inkommit och ombeds inkomma med kommentarer.

Beslut

Sektionschefen beslutar om åtgärder som kommer att vidtas. Innehavaren av certifikat delges beslutet skriftligt. Detta beslut kan överklagas och behandlas då som ett överklagande.

Överklagan

Överklagan innebär klagomål från kund på innehåll eller innebörd av beslut fattade av RISE Certifiering. Överklagande skall alltid vara skriftligt. Överklaganden (och allvarliga klagomål) bekräftas skriftligt, med detaljer om handläggningen av ärendet.

Ärendet dras, efter utredning, inför certifieringsstyrelsen. Certifieringsstyrelsen hör den klagande om denne framfört önskemål härom. Certifieringsstyrelsens beslut, vilket inte kan överklagas, dokumenteras i särskilt protokoll som tillställs den klaganden.


Certifieringsstyrelse och opartiskhetkommitté

+

Konsulttjänster och utveckling

+

Marknadsföring av tjänster

+

Sund och stabil ekonomi

+

Kvalitetspolicy

För RISE finns en kvalitetspolicy som är beslutad av RISE styrelse. Denna policy gäller även för RISE certifieringsstyrelse.

Gå vidare till RISE policydokument.