Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

EMC och trådlös kommunikation

EMC - störningstålighet av elektronik och trådlös kommunikationsteknik.

Testbädden för EMC och trådlös kommunikation används för tester, utvärdering och demonstration av elektronisk störningstålighet och för forskning kring ny kommunikationsteknik. Huvudintressenter är fordonsindustri, telekomindustri, tung verkstadsindustri och försvarsindustri.

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, innebär att elektrisk utrustning ska fungera problemfritt i sin elektro-magnetiska omgivning. Att vara tvungen att stänga av mobiltelefonen på flygplanet eller i sjukhusmiljö är exempelvis två fall där den eletromagnetiska strålningen kan medföra störningar.

RISE har flera mätplatser för EMC-provning, utformade för olika produktområden. Den största, AWITAR används bland annat av fordonsindustrin för avancerade scenariobaserade EMC-tester samt komplexa kommunikationstester. AWITAR har en kapacitet att ta objekt upp till 70 ton i vikt.

RISE EMC kammare, VIDAR, för helfordon innebär en utökning av ytterligare en högprestandakammare för helfordon för tex mätningar av lågfrekvensemissioner ifrån elektriska drivlinor/kompletta fordon. Det är en mångsidig multikammare, med två vridbord, ett på 9 meter i diameter och det andra på 3 meter i diameter, med utökningsmöjlighet till 4 meter för hjulfordon. Det mindre vridbordet möjliggör snabbare emissions- och radiomätningar enligt tex industrikrav.

Övriga kammare används bland annat för tester av fordonskomponenter, radiosändare och antennkalibrering vilket gör anläggningen till den största i Nordeuropa med totalt 7 skärmrum.

Den kommersiella provningsverksamheten kan delas in i två typer: utvecklingsprovning och slutprovning för att uppfylla standarder (till exempel internationella standarder för E-märkning av fordon och fordonskomponenter med avseende på EMC, lagkravsgodkännande av radiosändare eller kundspecifika standarder).

Globala typgodkännande, certiferingar kan också erbjudas.

EMC-resurserna används även i flera EU-forskningsprojekt där testbädden exempelvis används till forskning  inom kommunikationsteknik. RISE har bland annat stor kompetens inom simulering av elektromagnetiska fält.

Fakta

Testbäddsnamn

EMC och trådlös kommunikation

Etableringsår

1990

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fordon och transport, IKT och telekom, Säkerhet och försvar

Område

Batterier, Elektromobilitet

Strategiskt innovationsprogram

Drive Sweden

Region

Västra Götalandsregionen

Adress

Brinellgatan 4, Borås

Tomas Bodeklint

Kontaktperson

Tomas Bodeklint

Affärsutvecklare

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.