Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning av radiokommunikations­utrustning

Vi utför ackrediterad provning av radioegenskaper för typgodkännande i EU, USA och Kanada, samt verifierar och analyserar olika krav för radiokommunikationsutrustning.

Syfte

För att få placera en radioprodukt på den europeiska marknaden måste den CE märkas enligt Radiodirektivet (RED). Bland annat måste det väsentliga kravet "effective use of spectrum" vara uppfyllt.

Ett sätt att uppfylla det är att prova enligt organisationen ETSI's harmoniserade standarder. Om sådana standarder inte finns tillgängliga, behövs ett " EC-type examination certificate" utfärdat av ett anmält organ, Notified Body (NB), som RISE är.

Ackrediterad radioprovning från Hz till GHz

Vi erbjuder ackrediterad radioprovning enligt de vanligast förekommande europeiska standarderna (ETSI) för både analoga och digitala radioutrustningar från det lågfrekventa Hz-området upp till mikrovågsområdet (GHz).

FCC provning för USA marknaden

För USA marknaden är det ett krav att alla radiosändare certifierats/typgodkänts hos den amerikanska frekvensmyndigheten, Federal Communications Commission (FCC). RISE är godkända för FCC provning av de vanligast förekommande radioutrustningarna över frekvensområdet 9 kHz till 220 GHz.

Radiosändare för placering på amerikanska och kanadensiska marknaden

RISE är, som enda i Sverige, utsedd av FCC till TCB (Telecommuncation Certification Body). Detta innebär att vi har möjlighet att utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och därmed utfärda godkännande för den amerikanska marknaden.

Vi kan även genomföra motsvarande test för Kanada (ISED) och hjälpa till med certifieringar/godkännande (FCB) för den kanadensiska marknaden.

RISE är ett "Recognized laboratory" för båda FCC och ISED.

EMC-provning av radiosändare

EMC provning av radiosändare består av två delar. Dels emissionskrav, vilket ställer krav på vad utrustningen skickar ut för icke-önskvärd emission på kablar och kraftmatning, samt immunitetskrav som ställer krav på radioutrustningens störtålighet. Prov utförs både strålat och ledningsbundet på externa kablage.

RISE kan erbjuda ackrediterad EMC provning enligt de vanligast förekommande delarna av standardserien ETSI EN 301 489 och andra internationella EMC standarder. Vi har även lång erfarenhet av EMC provning inom specifika områden som militär- och fordonsprovning.

RISE levererar en provningsrapport med ackrediteringsstatus som styrker att ett 3:e parts provningsinstitut provat era produkter enligt gällande direktiv och/eller standarder.

Metod

Provningen genomförs ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 i våra laboratorier i Borås.

Leveranser

RISE levererar en ackrediterad provningsrapport som kan användas som grund för certifiering.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Ackrediterad radioprovning enligt EU, USA och Kanadensiska standarder för radioutrustning

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

https://www.swedac.se/

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt offert

Förberedelser

Enligt offert

Kontaktperson

Tommi Anttila

Högskoleingenjör

+46 10 516 55 95

Läs mer om Tommi

Kontakta Tommi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.