Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
släckning skum

Testbädd PFAS

Projektet sker i samverkan mellan försvarssektorn och RISE, tillsammans med andra viktiga aktörer. Testbädden avser att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av PFAS samt för att testa och utvärdera PFAS-fria metoder/medel för brandsläckning.

PFAS jord vatten

Under senare år har arvet efter användning av brandsläckningsskum innehållande PFAS fått stora rubriker och orsakat omfattande kostnader för rening och sanering av kontaminerade områden. Projektet skapar en testbädd i samverkan mellan försvarssektorn och RISE, tillsammans med andra viktiga aktörer. Testbädden avser att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av det uppkomna arvet (ARV) och för att testa och utvärdera framtidens ersättningsmedel och ersättningsmetoder för PFAS-fri brandsläckning (FRAMTID). Underlag för val av fysiska platser för testbädden kommer att tas fram.

Testbed PFAS söker testare!

I dagsläget finns det inga universella efterbehandlingsmetoder för PFAS-kontaminerad jord eller vatten. Behovet är stort av att identifiera och genomföra utvärdering av olika efterbehandlingsmetoder för PFAS på ett objektivt sätt av en oberoende part. Identifiering och utvärdering av ersättningsmedel och alternativa metoder för att substituera PFAS-innehållande brandsläckningsskum är också nödvändigt för att ge förutsättningar för en effektiv och hållbar brandsläckning av komplexa bränder.

Därför sätter nu RISE, i samverkan med försvarssektorn, upp en testbädd som syftar till att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden samt för att testa och utvärdera ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning. Testbädden ska bidra till samhällets behov av realistiska och kostnadseffektiva saneringsmetoder för PFAS-föroreningar. Resultaten från testbädden är tänkta att användas som underlag för framtida upphandlingar.

Nu söker vi företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som testare inom området efterbehandling, liksom tillverkare av alternativa lösningar inom medel, metoder och utrustning för brandsläckning. Urval och prioritering av testare och lösningar kommer att ske genom testbäddens styrgrupp.

För att anmäla ert intresse maila era kontaktuppgifter och en beskrivning av metoden/lösningen för efterbehandling eller brandsläckning till: testbedpfas@ri.se

Vid frågor kontakta Tove Mallin, RISE, email: tove.mallin@ri.se, tfn: 010-516 5567


Sammanfattning

Projektnamn

Testbädd PFAS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2024-12-31

Partner

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Tove Mallin

Forskare

+46 10 516 55 67
tove.mallin@ri.se

Läs mer om Tove